Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Artystyczne "Dyplomy 2017"

2018-02-14

Najlepsze prace dyplomowe absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu do 11 marca.

W wystawie "Dyplomy 2017"bierze udział 45 wyróżnionych absolwentów malarstwa, grafiki, rzeźby, edukacji artystycznej oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki, którzy prezentują kilkadziesiąt prac realizowanych w różnych technikach. Zgodnie z tradycją Wydziału Sztuk Pięknych najlepsze z nich zostaną nagrodzone medalami i wyróżnieniami: Medalem im.Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom na kierunkach: malarstwo, grafika, rzeźba; Medalem Janusza Boguckiego za najlepszy dyplom artystyczny i pracę teoretyczną na kierunku edukacja artystyczna; Wyróżnieniem im. Josepha Saundersa za najlepsze prace teoretyczne z zakresu historii sztuki mające na celu promocję intelektualnych osiągnięć absolwentów kierunków artystycznych UMK oraz Wyróżnieniem im. Leona Torwirta przyznawane za najlepsze dyplomy absolwentom kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Kuratorem ekspozycji jest dr hab. Michał Rygielski z Zakładu Grafiki UMK.

Wystawa dyplomów jest wydarzeniem wyjątkowym, nie tylko dla absolwentów i Wydziału Sztuk Pięknych, ale i humanistyki, dowodząc, że młodzi ludzie nieustannie odczuwają konieczność i potrzebę pielęgnowania i poszerzania wrażliwości, wyobraźni oraz manualnych umiejętności. Wszystko po to, aby pogłębiać sposób, w jaki myślimy, o czym definiując sztukę pisał Arthur C. Danto. Wybór jakiego dokonali - bycie w świecie jako artystka/artysta wymaga nie tylko wielkiej odwagi i konsekwencji, ale również wszystkiego co łączy się z odpowiedzialnością za własną twórczość. Młodzi kreują, naprawiają i komentują świat, po to by go poznawać, zmieniać i ocalać, ale również po to by poruszać emocje.
Wystawa dyplomów i prace dyplomowe to ostatni element łączący studentów z uczelnią i zarazem pierwszy, który wprowadza ich w artystyczny i konserwatorski obieg, co oznacza w pełni samodzielne działania, z wszelkimi konsekwencjami i niespodziankami jakie niesie ze sobą współczesny świat.
O młodych artystów i konserwatorów kończących WSP jestem spokojna. Ich prace pokazują, że już teraz potrafią prowadzić swoją wypowiedź dojrzale i intrygująco, że zależy im na konstruowaniu znaczeń i pogłębianiu wiedzy, że radzą sobie z problemami jakie stawiają przed nimi zabytki i obiekty sztuki. Są wnikliwi i krytyczni wobec rzeczywistości, analizują i poszukują odpowiedzi na wiele pytań, nie boją się wyzwań i trudności, używają innowacyjnych metod badawczych i prac konserwatorsko-restauratorskich.
Na wystawie zobaczymy dyplomy zaskakujące swoją prostotą i szczerością, takie, które konstruują złożone znaczenia, lub inne korzystające z nowych mediów, takie które możemy używać, oglądać, analizować, czy po prostu przeżywać. Żeby dopełnić tego rytuału przejścia w samodzielną twórczość potrzebna jest jeszcze uwaga odbiorców, po to, by komunikat skierowany do naszych umysłów i serc zaowocował refleksją, bo to ona w rezultacie z tych młodych ludzi uczyni artystów.
- czytamy w poświęconym wystawie tekście autorstwa dr Małgorzaty Jankowskiej z Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej UMK.

Wernisaż "Dyplomów 2017" odbył się w piątek 16 lutego o godz. 19:00. Finisaż wystawy połączony z rozdaniem medali i wyróżnień autorom najlepszych prac zaplanowano na 2 marca (godz. 13:30). Zostanie on poprzedzony uroczystością wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Sztuk Pięknych UMK, która będzie miała miejsce w Od Nowie przy ul. Gagarina 37a w Toruniu o godz. 11:00.
Wystawę "Dyplomy 2017" będzie można podziwiać w CSW Znaki Czasu w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13 do 11 marca br.