Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

2018-02-13

16 lutego 2018 r. o godz. 12:00 została uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Rejestracja będzie prowadzona osobno na zajęcia w języku polskim i osobno na zajęcia w języku obcym:

W pierwszym tygodniu rejestracji będzie można zarejestrować się maksymalnie na dwa przedmioty. Od 23 lutego od  godz. 18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych dwóch przedmiotów.

Link do rejestracji

Lista osób zajmujących się ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich na Wydziałach w roku akademickim 2017/2018 jest dostępna na stronie www.umk.pl/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie/.