Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Za popularyzację historii

2017-12-07

Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu otrzymało nagrodę i wyróżnienie podczas XXVI Targów Książki Historycznej, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2017 r.

Nagroda KLIO I stopnia została przyznana w kategorii autorskiej za monografię prof. Michała Tymowskiego "Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty" (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

Wyróżnienie KLIO natomiast w kategorii edytorskiej za "Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu" opracowany przez dr Martę Czyżak przy współpracy dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i dr. Arkadiusza Wagnera.

Nagroda „KLIO” jest rokrocznie przyznawana przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej polskim autorom popularyzującym historię oraz wydawcom literatury historycznej. Laureatów wyłania niezależne Jury. Nagroda jest wręczana podczas Targów Książki Historycznej. Jest podzielona na kilka kategorii: autorską (indywidualny wkład autora w popularyzację historii); edytorską (dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.) oraz inną, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).
Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki).
Regulamin tegorocznej edycji.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień są dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK.