Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Wieczór autorski Jerzego Żenkiewicza

2017-12-06

Wieczór autorski Jerzego Żenkiewicza zorganizowany z okazji 45-lecia jego pracy zawodowej odbył się w piątek 8 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja i promocja książki pt. „Rodzinne drogi” autorstwa z-cy dyrektora Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK. Gości przywitał dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, rozmowę z autorem poprowadził natomiast dr hab. Tomasz Kozłowski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Dodatkową atrakcją był koncert zespołu Slavic Vices.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 17:30 w sali nr 8 Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Organizatorami wieczoru byli: Biblioteka Uniwersytecka, Uczelniane Centrum Informatyczne oraz Wydawnictwo Naukowe UMK.

Jerzy Żenkiewicz to elektronik, informatyk, pionier polskiego Internetu, publicysta, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Urodził się w 1950 r. Ukończył LO im. Braci Śniadeckich w Żninie i studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1972 r.  oraz podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (w 2001 r.). W latach 1972-1977 pracował w toruńskiej „Geofizyce”. Od 1977 r. jest związany z UMK.
Odbył kilkadziesiąt  specjalistycznych, krajowych i zagranicznych staży i szkoleń z zakresu nawigacji satelitarnej, systemów komputerowych i infrastruktury sieciowej (m.in. w Anglii, Francji, Holandii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Włoch, USA). W 1976 r. brał udział w międzynarodowej wyprawie polarnej i badaniach sejsmicznych na Spitsbergenie. W latach 1990-tych był współorganizatorem budowy polskiego Internetu i organizatorem pierwszych wdrożeń infrastruktury sieciowej Internetu w Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Włocławku.
Jest autorem koncepcji budowy światłowodowej miejskiej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu i koordynatorem jej utrzymania. Jest również współautorem opracowania ogólnopolskiego programu rozwoju infrastruktury informatycznej PIONIER dla środowiska akademicko-naukowego i przedstawicielem Torunia w Radzie Konsorcjum PIONIER.
W latach 2001-2002, jako jeden z dwóch przedstawicieli Polski, uczestniczył  w pracach sieciowej grupy roboczej „Trust and Confidence Working Party” komitetu ISTC Komisji Europejskiej w Brukseli. Brał udział przy opracowaniu „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2001-2006”. Od 2009 r. uczestniczył w realizacji krajowych projektów informatycznych PLATON, NewMAN i MAN-HA, pełniąc funkcję ich koordynatora merytorycznego w regionie toruńskim.
Był współorganizatorem i wieloletnim dyrektorem Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK. Obecnie pełni funkcję z-cy Dyrektora Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK.              
Jerzy Żenkiewicz jest autorem ponad stu publikacji z dziedziny telekomunikacji, systemów komputerowych i infrastruktury sieciowej.
Jest również badaczem historii Kresów Północno-Wschodnich, głównie Litwy Kowieńskiej. Z tego zakresu opublikował kilkadziesiąt publikacji, w tym pięć książek, m.in. „Historia Litwy na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską”, „Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym”, „Dwór polski i jego otoczenie” oraz „Rodzinne drogi”.
Jerzy Żenkiewicz został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.