Wiadomości

Porozumienie w sprawie utworzenia weterynarii podpisali rektorzy trzech kujawsko-pomorskich uniwersytetów: prof. Andrzej Tretyn (UMK), prof. Tomasz Topoliński (UTP) i prof. Jacek Woźny (UKW) [fot. Andrzej Romański]

Porozumienie w sprawie utworzenia weterynarii podpisali rektorzy trzech kujawsko-pomorskich uniwersytetów: prof. Andrzej Tretyn (UMK), prof. Tomasz Topoliński (UTP) i prof. Jacek Woźny (UKW)

fot. Andrzej Romański

Porozumienie w sprawie weterynarii

2017-12-04

Trzy kujawsko-pomorskie uniwersytety powołały wspólną jednostkę, która kształcić będzie przyszłych lekarzy weterynarii.

Rektorzy uniwersytetów: Mikołaja Kopernika w Toruniu, Andrzej Tretyn, Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Tomasz Topoliński i Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Jacek Woźny, podpisali w Toruniu porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz prowadzenia studiów na kierunku weterynaria.

Porozumienie określa zasady funkcjonowania Centrum, w tym podział obowiązków między uczelnie związanych z jego organizacją. Senaty trzech uniwersytetów podejmą uchwały o powołaniu nowego kierunku studiów, a uczelnie przygotują wykaz pracowników tworzących minimum kadrowe, opracują i uchwalą program studiów oraz warunki rekrutacji. Uzgodniono, że absolwenci kierunku otrzymają wspólny dyplom trzech uniwersytetów. Siedziba Centrum będzie znajdowała się w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a uruchomienie studiów planowane jest na rok akademicki 2018/2019.

Rektorzy, zgodnie z porozumieniem, wybrali dyrektora Centrum, został nim prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski z UMK.

Galeria zdjęć

Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) [fot. Andrzej Romański] Porozumienie w sprawie weterynarii (Collegium Maximum, 4.12.2017) - prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski [fot. Andrzej Romański]