Wiadomości

10 tys. euro dla teologów

2017-10-11

Pracownia Szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago) działająca od 2013 r. przy Wydziale Teologicznym UMK pod kierownictwem ks. dr. hab. Piotra Roszaka, prof. UMK otrzymała nagrodę w międzynarodowym konkursie rządu regionalnego Galicji w Hiszpanii i otrzyma 10 tys. euro.

Nagroda zostanie wręczona podczas najbliższego kongresu "Santiago Patronus" w Santiago de Compostela w listopadzie br. Jest ona przyznawana w czterech kategoriach (dla instytucji publicznych, naukowych, stowarzyszeń oraz twórców kultury), które realizują projekty dotyczące Europejskiego Szlaku Kulturowego Camino de Santiago prowadzącego do grobu Apostoła św. Jakuba Starszego w Santiago de Compostela.

W skład Pracowni Szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago) przy UMK wchodzą naukowcy z wielu wydziałów, a także pasjonaci Camino, którzy spotykają się co miesiąc. W ramach Pracowni Camino na toruńskiej teologii realizowano m.in. międzynarodowy grant finansowany przez NCN, który zaowocował analizą odkrytych inskrypcji paleochrześcijańskich w grobie św. Jakuba (we współpracy z prof. Enrique Alarcon z Pampeluny), a także wydaniem trzech tomów "Camino Polaco" z serią interdyscyplinarnych studiów historii Szlaku Jakubowego.

Poza tym zorganizowano zajęcia dydaktyczne dla młodzieży, we współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych TRIC przeprowadzono badania socjologiczne dotyczące Camino, a także opracowano listę pielgrzymów polskich z okresu średniowiecza i nowożytności na podstawie archiwów hiszpańskich. Obok stricte naukowej działalności, Pracownia przygotowała film o Camino de Santiago w województwie kujawsko-pomorskim "Grunt to Droga" (trailer), którego reżyserem jest Teresa Kudyba. Opracowano także "grę miejską" o św. Jakubie. Efektem pracy jest także znakowanie nowych odcinków Camino w regionie (m.in. z Dobrzynia nad Wisłą przez Włocławek do Kruszwicy), a także wydanie pierwszego przewodnika po Camino Polaco (red. Tomasz Bielicki, ks. Piotr Roszak).