Wiadomości

Zgłoszenia do "Ligi starożytniczej"

2017-10-03

Rusza XI edycja „Ligi starożytniczej”, konkursu organizowanego przez Katedrę Filologii Klasycznej UMK, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundację Traditio Europae przy współpracy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszenia były przyjmowane do 6 października.

„Liga starożytnicza” to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej.
7 spotkań w ramach „Ligi starożytniczej” odbywać się będzie w jedną sobotę każdego miesiąca od października do maja (z wyjątkiem grudnia) w budynkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, o godz. 11:00 (szczegółowy terminarz zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu).
Zgłoszenia (z imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą Szkoły i klasą, nazwiskiem wychowawcy bądź nauczyciela kierującego, kontaktowym numerem telefonu oraz adresem e-mail ucznia) należało do piątku 6 października przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ligastarozytnicza@interia.eu.
Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.traditio-europae.org.