Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Miliony na staże studenckie

2017-09-14

UMK odniósł ogromny sukces w aplikowaniu o środki w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. "Studiujesz? Praktykuj!" na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Finansowanie na łączną kwotę ponad 7,5 miliona złotych otrzyma 7 projektów z naszej Uczelni.

Projekty z UMK z dofinansowaniem NCBiR to:

1. "MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka UMK dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" złożony przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, wartość ogółem: 354 181,00 zł;

2. "Humanista - Stażysta-Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018/2019)" złożony przez Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu, wartość ogółem: 3 384 843,07 zł;

3. "Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!" złożony przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wartość ogółem: 364 455,00 zł;

4. "Geokompetencje w praktyce - drogą do sukcesu II" złożony przez Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, wartość ogółem: 596 869,50 zł;

5. "AS-KIER - Staż zawodowy jako dostosowAnie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemii UMK do wymogów rynku pracy zgodnie z KIERunkiem studiów" złożony przez Wydział Chemii UMK w Toruniu, wartość ogółem: 1 961 573,28 zł;

6. "Program stażowy dla kierunku komunikacja i psychologia w biznesie” złożony przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, wartość ogółem: 406 935,00 zł;

7. "Farmaceuta – zawód z przyszłością" złożony przez Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, wartość ogółem: 434 818,80 zł.

Łączna kwota dofinansowania dla UMK opiewa na kwotę 7 503 675,65 zł.

W konkursie zorganizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) rywalizowało 217 wniosków ze szkół wyższych z całej Polski. Dofinansowanie trafi do 196 z nich. Lista rankingowa pozytywnie ocenionych projektów.

Więcej szczegółów

Opr. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi UMK