Wiadomości

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

2017-09-14

Do udziału w drugiej edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zachęcał Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Jest ona skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zgłoszenia były przyjmowane do 2 października.

Celem przedsięwzięcia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne jest przede wszystkim wspieranie zainteresowania historią i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów.

Zasady udziału w Olimpiadzie zostały określone w regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej: http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/, tam też znajduje się harmonogram tegorocznej edycji.

Rejestracji uczestników poprzez formularz dostępny na stronie gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/formularz-zgloszeniowy, mogą dokonywać komisje szkolne bądź międzyszkolne.

Przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady w Toruniu jest dr hab. Agnieszka Wieczorek z Zakładu Historii Nowożytnej UMK, jego sekretarzem dr Agnieszka Rosa z Zakładu Archiwistyki UMK.