Wiadomości

Zakony rycerskie na konferencji

2017-09-13

Instytut Historii i Archiwistyki UMK zaprasza na XIX konferencję z cyklu Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica (OMCTH), która odbędzie się w Toruniu w dniach 20-23 września. Udział w wydarzeniu wezmą naukowcy z 10 krajów.

Organizatorami spotkania są naukowcy z Wydziału Nauk Historycznych UMK: prof. dr hab. Roman Czaja i dr Krzysztof Kwiatkowski oraz prof. dr Jürgen Sarnowsky z Instytutu Historii Uniwersytetu w Hamburgu (Historisches Seminar, Universität Hamburg).

Międzynarodowe obrady będą koncentrować się wokół tematu:The Military Orders in the Regional Ecclesiastical Structures (dioceses, parishes, other religious institutions) / Zakony rycerskie w regionalnych strukturach kościelnych (diecezje, parafie, inne instytucje duchowne). Podczas konferencji zostanie zaprezentowanych 18 referatów dotyczących zagadnień relacji między zakonami rycerskimi działającymi w różnych regionach średniowiecznego świata łacińskiego i wczesnonowożytnej Europy a instytucjami i strukturami kościelnymi, które wygłoszą naukowcy z Cypru, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii, Węgier, Włoch i USA), jak również liczni dyskutanci. Obrady będą miały miejsce w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego przy ul. Szosa Chełmińska 83a (21 września) oraz w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu przy ul. Wysokiej 16 (22 września).

Uroczyste otwarcie tegorocznych Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica zaplanowano na czwartek 21 września na godz. 9:00 w Hotelu Uniwersyteckim. Szczegółowy program wydarzenia.

Konferencja odbędzie się przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń i pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

załącznik