COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

W naukowej elicie

2017-09-13

Dr Piotr Wcisło z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu znalazł się w elitarnym gronie finalistów 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika "Polityka".

Naukowiec z Zakładu Fizyki Molekularnej, Atomowej i Optycznej UMK jest jedną z 15 osób nominowanych w tym roku do tych prestiżowych nagród przyznawanych wyróżniającym się młodym badaczom. Z tego grona kapituła wyłoniła 5 laureatów, którzy otrzymają po 20 tys. zł. Warto podkreślić, że w konkursie rywalizowało kilkaset osób. Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się 22 października. Więcej szczegółów

Dr Piotr Wcisło – jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (specjalność fizyka atomowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010 r.). Swoją pracę doktorską zrealizował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie jest zatrudniony od 2015 r. Ma za sobą 6-miesięczny staż w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge w Stanach Zjednoczonych, miesięczną wizytę w Vrije Universiteit w Amsterdamie, a także liczne krótkie wyjazdy naukowe, m.in. do Francji i Włoch. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. prof. Stanisława Pieńkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie fizyki eksperymentalnej (2015) czy nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego za pracę magisterską (2012). W 2015 r. został stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w 2016 r. - jednym z laureatów konkurs Sonata organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymując grant na realizację projektu „Stany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He”. W sierpniu 2016 r. dr Wcisło dostał Nagrodę Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską "Molecular collisions and shapes of optical resonances", przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Romana Ciuryło, prof. UMK. W grudniu 2016 r. natomiast Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe II stopnia. Więcej o badaniach dr. Wcisły