Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zjazd psychologów społecznych

2017-09-12

Katedra Psychologii UMK była organizatorem XIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbył się w Toruniu w dniach 15-17 września 2017 r. Wzięło w nim udział ponad 200 naukowców, m.in. prof. Shalom Schwartz z Hebrew University of Jerusalem oraz prof. Robert Gifford z University of Victoria (Kanada).

Obrady miały miejsce w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przy ul. Chopina 12/18. Odbywały się w języku polskim i angielskim. Rozpoczęły się w piątek 15 września o godz. 10:00 w Auli WMiI. W uroczystym otwarciu Zjazdu uczestniczyli: rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK oraz prof. dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS. Wykład inaugurujący pt. „Values and Subjective Well - Being: What we know and what we want to know” wygłosił prof. Shalom Schwartz. W sobotę 16 września (o godz. 9:00) można było wysłuchać prelekcji pt. „A Challenge for a Carbon - Negative Society” prof. Roberta Gifforda.

Program Zjazdu był bardzo bogaty. Tematy poszczególnych sesji dotyczyły m.in. „Społecznego kontekstu emocji”, „Roli metaforycznego języka w postawach wobec pomagania uchodźcom”, „Orientacji politycznej a oceny moralnej codziennych zachowań”. Uczestnicy wykładów zastanowiali się np. nad tym „Czy good luck to cecha wydarzeń czy osobista, stabilna siła?...” i rozmawiali „…O ludzkiej wierze w fart i jego doświadczenie” oraz „Intensywności i specyfice reakcji psychologicznych wobec cierpienia innych osób i agresji w wirtualnej rzeczywistości”. Oprócz sesji odbyły się panele dyskusyjne (m.in. o „Praktycznych zastosowaniach psychologii (pro)środowiskowej” z udziałem wyjątkowego gościa o. Stanisława Jaromiego) i sesje plakatowe.

Abstrakty wykładów zaproszonych gości oraz uczestników Zjazdu.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji była prof. dr hab. Maria Lewicka, kierownik Katedry Psychologii UMK, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, pracownik Katedry Psychologii UMK.

Imprezą towarzyszącą toruńskiego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej była szkoła letnia, którą zaplanowano na 13 i 14 września.

Galeria zdjęć

Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański] Zjazd Psychologów Społecznych i szkoła letnia (13-16.09.2017 [fot. Andrzej Romański]