Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Jesienne powroty absolwentów

2017-09-07

9 września odbył się w Toruniu XXIII Zjazd Absolwentów UMK „Jesienne Powroty 2017”, corocznie organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK.

Udział w Zjeździe wzięło około 300 osób, w tym głównie absolwenci z kilku starszych roczników ekonomii, fizyki, matematyki. Będą obecni też biolodzy i geografowie. Spodziewany jest przyjazd około 120 osób, które studia ukończyły 50 lat temu (w 1967 roku), a wśród nich absolwenci: archeologii, biologii, chemii, filologii polskiej, fizyki, geografii, historii, matematyki, prawa i kilku kierunków Wydziału Sztuk Pięknych. Jubileusz 40-lecia otrzymania dyplomu magistra obchodzić będą absolwenci ekonomii. Niektórzy uczestnicy przyjechali z USA, Włoch i Niemiec.

Dyplomem Członka Honorowego Stowarzyszenia wyróżniony został Michał Zaleski – absolwent geografii UMK i Prezydent Miasta Torunia, a Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał Stanisław Krause – absolwent ekonomii, prezes Stowarzyszenia.

Więcej o Stowarzyszeniu Absolwentów UMK