Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Astronomiczna gala w Piwnicach

2017-08-18

22 sierpnia w Centrum Astronomii UMK odbyła się "Gala astronomiczna" dla licealistów i nauczycieli skupionych wokół Astrobaz Kopernik - czternastu przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim.

W programie spotkania przewidziane były wystąpienia pracowników Centrum Astronomii UMK na temat instrumentów znajdujących się w obserwatorium w Piwnicach oraz aktualnie prowadzonych badaniach naukowych. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z pracą codzienną astronomów - zarówno jeśli chodzi o obserwacje, jak i symulacje komputerowe. Zaprojektowali również obserwacje na 32-metrowym radioteleskopie RT4, który jest największym tego rodzaju instrumentem w Polsce, a następnie wykonali obserwacje i ich analizę. Spotkanie było także okazją, aby zaprezentować ofertę studiów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz poinformować o dostępnych programach stypendialnym (m.in. o konkursie "Olimpijczycy" dla laureatów krajowych konkursów i olimpiad przedmiotowych, realizowanym we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego i Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych). Stało się również platformą do dyskusji nad przyszłością Astrobaz, które są unikatowym projektem edukacyjnym i wizytówką naszego regionu.

Wśród gości wydarzenia znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów lokalnych i szkół, którzy swoimi działaniami wspierają funkcjonowanie Astrobaz i promocję astronomii w regionie. 

"Galę astronomiczną" zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy merytorycznym wsparciu Centrum Astronomii UMK.