Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Szansa na studia II stopnia

2017-08-11

14 sierpnia rozpoczął się drugi nabór na studia stacjonarne II stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na część kierunków z oferty UMK przedłużony został pierwszy nabór.

Internetowa rejestracja kandydatów trwała do 16 września do godz. 23:59. W tym czasie należało założyć konto w systemie IRK oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej (80 zł/kierunek).

W ramach drugiego naboru kandydaci na studia II stopnia mogli wybierać spośród następujących kierunków: administracja; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; astronomia; biologia; biotechnologia; chemia; chemia kosmetyczna; chemia kryminalistyczna; doradztwo podatkowe; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; ekonomia (tylko specjalności: analityka gospodarcza, ekonomia menedżerska); ekonomia - studia w języku angielskim; japonistyka; filologia angielska (sp. edytorstwo tekstów anglojęzycznych, sp. edytorstwo tekstów anglojęzycznych - studia w języku angielskim, sp. translatoryka, translatoryka - studia w języku angielskim); filologia germańska - translatoryka; filologia polska; filologia romańska; filologia rosyjska; filozofia; finanse i rachunkowość (tylko specjalności: bankowość i ubezpieczenia, doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw, inżynieria finansowa, rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi); fizyka; fizyka techniczna (studia czterosemestralne); geografia; geoinformacja środowiskowa; historia; informatyka; kognitywistyka; kulturoznawstwo; matematyka; nauki o rodzinie; ochrona środowiska; politologia; socjologia; stosunki międzynarodowe; turystyka i rekreacja; wojskoznawstwo; zarządzanie (tylko po kierunkach ekonomicznych, tylko specjalności: inwestycje i nieruchomości, logistyka procesów gospodarczych, nowoczesny marketing, przedsiębiorczość i zarządzanie MSP, zarządzanie zasobami ludzkimi); zarządzanie - studia w języku angielskim (tylko specjalności: Business Administration, Tourism and Sport Management).

Do 16 września trwała również rejestracja na 12 kierunków, na które przedłużony został pierwszy nabór. Są to: archeologia; chemia - studia w języku angielskim; etnologia - antropologia kulturowa; filologia angielska (sp. język-kultura-literatura, sp. język-kultura-literatura - studia w języku angielskim); historia sztuki; ochrona dóbr kultury; ochrona środowiska - studia w języku angielskim; pedagogika specjalna; praca socjalna; studia skandynawsko-bałtyckie; zarządzanie informacją i bibliologia.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 20 września o godz. 14.00.

Kandydaci zakwalifikowani na studia będą mieli czas od 21 do 25 września na dostarczenie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Jest to obowiązkowe potwierdzenie chęci studiowania na UMK.

Kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną

Godziny pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie