Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Biotechnologia w CM z pozytywną oceną

2017-08-03

Kierunek biotechnologia prowadzony przez Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Komisja uznała, że Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy spełnia zarówno wymagania kadrowe, jak i programowe oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku biotechnologia na poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym. Ocena została przyznana do roku akademickiego 2022/2023.

Prezydium PKA podjęło w tej sprawie Uchwałę nr 315/2017 w dniu 6 lipca 2017 r.

Oceny PKA dla UMK