Wiadomości

Na zdjęciu (od lewej): P. Baran, J. Gembala i K. Wos [fot. Andrzej Romański]

Na zdjęciu (od lewej): P. Baran, J. Gembala i K. Wos

fot. Andrzej Romański

Mistrzowie z pasją

2017-04-28

Studenci UMK: Piotr Baran, Julita Gembala i Klaudia Wos zostali laureatami pilotażowej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”.

W pierwszej odsłonie programu, którego fundatorem jest firma Apator SA, a partnerem operacyjnym – Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego, granty trafią do trójki studentów, których pasje idealnie pokrywają się z kierunkiem wybranych specjalizacji na uczelni:

- Piotr Baran, student automatyki i robotyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, w ramach projektu grantowego skonstruuje aparaturę badawczą do pomiaru przyśpieszeń, prędkości osi mechanicznych oraz wibracji maszyny CNC.
Piotr już od dzieciństwa interesował się elektroniką, tworzył rożne urządzenia. Chciał rozwijać się w tej dziedzinie, więc został uczniem technikum elektronicznego. Tam na dobre "zaraził się" pasją do elektroniki. Następnym krokiem są studia na UMK w Toruniu, które umożliwiają zgłębienie wiedzy oraz rozwijanie pasji. Jak wspomina, wybór tematu pracy inżynierskiej było to duże wyzwanie, chciałem zająć się tematem, który będzie mnie interesował oraz stanowił dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie.  Pragnąłem aby urządzenie, które powstanie, było w pełni użyteczne a nie stanowiło jedynie model pokazowy. Właśnie tak z pomocą promotora dr. inż. Marcina Paprockiego z Zakładu Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki UMK, powstał temat: "Układ do pomiaru przyspieszeń, prędkości oraz wibracji osi mechanicznych maszyny CNC". Jest to urządzenie, które pozwoli jeszcze lepiej opomiarować maszyny CNC. Dzięki niemu będzie można wykrywać wady konstrukcyjne maszyny, zużycia konstrukcji mechanicznej oraz poprawić jakość sterowania. Urządzenie bez wątpienia znajdzie zastosowanie w przemyśle.

- Julita Gembala, studentka IV roku biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK, zbada wpływ jednego z enzymów (Immobilizowana kinaza adenylanowa) na komórki układu nerwowego. Projekt pt. "Immobilizowana kinaza adenylanowa (AK) jako regulator potencjału biologicznego komórek układu nerwowego" ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest zbadanie wpływu enzymu kinazy adenylanowej i immobilizowanej (unieruchomionej na nośniku) formy tego enzymu na namnażanie i żywotność komórek stanowiących model in vitro układu nerwowego. Kinaza adenylanowa jest enzymem regulującym stężenie ATP (adenozyno-5'-trifosforanu). Stężenie ATP w środowisku zewnątrzkomórkowym komórek osiąga niewielkie wartości, jednakże w warunkach patologicznych, gdzie zostają naruszone warunki fizjologiczne znacząco wzrasta. Dotychczas sugerowano, że w uszkodzeniach układu nerwowego mogą być wykorzystywane preparaty enzymatyczne stymulujące usuwanie ATP. Z kolei inne badania dowodzą, że podtrzymane na odpowiednim poziomie stężenie ATP wpływa na proliferacje (namnażanie) i dojrzewanie neuronów. Hipoteza badawcza zakłada, że obecność kinazy adenylanowej, enzymu resyntezującego ATP, oraz immobilizowanej kinazy adenylanowej (immobilizacja poprawia właściwości katalityczne enzymów), będzie wpływać na ekspresję genów białek regulujących stężenia nukleotydów adeninowych oraz na równowagę stężeń ATP/ADP na zewnątrz komórki. Uzyskane wyniki pozwolą na wstępną ocenę przydatności kinazy adenylanowej i immobilizowanej formy tego enzymu jako czynników regulujących potencjał regeneracyjny komórek układu nerwowego.
Projekt jest realizowany pod kierunkiem dr Joanny Czarneckiej z Zakładu Biochemii UMK, we współpracy z biologami molekularnymi i chemikami UMK w Toruniu.

- Klaudia Wos, studentka III roku pedagogiki specjalnej, przeprowadzi projekt w dziedzinie nauk społecznych. Projekt „Kulturalni w Toruniu” dotyczy rozwoju kulturalnych kompetencji osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem przedsięwzięcia jest zdobycie nowych umiejętności (kompetencji kulturalnych) poprzez udział niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych w Toruniu. Uczestnikami projektu są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Wybór wydarzeń/przedsięwzięć kulturalnych będzie dokonywany przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną, co ma na celu rozwijanie samodzielności oraz umiejętności podejmowania decyzji w dorosłym życiu. Całość projektu obejmują badania wstępne oraz badania końcowe dotyczące rozwoju kompetencji kulturalnych uczestników projektu. Opiekunem naukowym "Kulturalnych w Toruniu" jest dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK, kierownik Katedry Psychopedagogiki Specjalnej UMK.

Efekty studenckich projektów w ramach "Pasjopolis Master" poznamy do 30 lipca 2017 r.

Więcej o Pasjopolis Master

Galeria zdjęć

Pasjopolis Master - laureaci 2017 [fot. Andrzej Romański] Pasjopolis Master - laureaci 2017 [fot. Andrzej Romański] Pasjopolis Master - laureaci 2017 [fot. Andrzej Romański]