Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rektor Tretyn w prezydium KRASP

2016-06-05

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Od 2 do 4 czerwca 2016 roku w Warszawie obradowali członkowie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP. W trakcie obrad wybrano nowe władze KRASP, które pełnić będą swoją funkcję w kadencji 2016-2020. Przewodniczącym wybrano prof. Jana Szmidta - rektora Politechniki Warszawskiej, na zastępców przewodniczącego wybrani zostali: prof. Wiesław Bielawski - rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. KRASP utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

Strona KRASP

Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Mielęcinie koło Włocławka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Michelinie w latach 1970-1974 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W 1974 roku podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w roku 1978 studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych.
W 1991 roku podjął pracę jako asystent w Zakładzie Biologii Komórki (kierowanym przez prof. Alicję Górską-Brylass) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1991, a tytuł profesora nauk biologicznych w 1996 roku. W roku 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1999 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał mu stanowisko profesora zwyczajnego. W roku 2002 został kierownikiem Zakładu Biotechnologii. Po odejściu na emeryturę prof. dr. hab. Jana Kopcewicza (z którym współpracował od roku 1988) kieruje Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Jednostka ta zatrudnia ponad 20 osób, w tym 8 pracowników samodzielnych.
Prof. dr hab. Andrzej Tretyn w latach 1988-1994 przebywał na uczelniach zagranicznych, m.in. w Holandii (jako stypendysta Wageningen Agricultural University, Wageningen), Niemczech (jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta, Justus-Liebig Universitat, Giessen) Wielkiej Brytanii (York University, York oraz Plymouth Marine Laboratory, Plymouth) i Japonii (RIKEN, Wako-shi). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wielokrotnie przebywał w Max-Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii (realizując projekt w ramach V Programu Ramowego i jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta) oraz na Uniwersytetach w Cambridge, Freiburgu i Padwie (jako kontraktor i koordynator programu Tempus-Phare). W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium rządu japońskiego (Japanese Society for the Promotion of Science; JSPS), które odbył w RIKEN Plant Science Center (Yokohama). Tego samego roku, jako wizytujący profesor, przez trzy miesiące prowadził badania w Gyeongsang Univerity (Korea Południowa).
W roku 1997 prof. dr hab. Andrzej Tretyn został dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, a w latach 1999-2005, przez dwie kadencje, był dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W roku 2005 został prorektorem odpowiedzialnym za sprawy naukowe i współpracę z zagranicą. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, pierwszą u boku rektora prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, a drugą za kadencji prof. Andrzeja Radzimińskiego. W 2012 r. wybrany został na stanowisko rektora UMK.
Prof. Andrzej Tretyn wypromował 60 licencjatów, 136 magistrów oraz 18 doktorów, z czego pięciu posiada już stopień doktora habilitowanego.
Prof. Andrzej Tretyn jest biologiem zajmującym się biologią komórki, cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, a obecnie biotechnologią oraz biologią medyczną i molekularną. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji (z czego 128 znajduje się w bazie Web of Knowledge, sumaryczny IF > 240, h-index 15), które cytowano ponad 1000 razy. Jest współautorem podręczników akademickich - "Fizjologia roślin" (PWN, Warszawa, wyd. I-III), "Biologia komórki roślinnej" (PWN, Warszawa, tom 1-2), autorem monografii "Wapń w komórkach eukariotycznych, występowanie, transport i komórkowy mechanizm działania", (PWN, Warszawa) oraz współautorem wielu monografii naukowych, m.in. "Fitochrom i morfogeneza roślin" (PWN, Warszawa), "Brassinosteroidy - hormony roślinne", (Wydawnictwo UMK), i "Fizjologia plonowania roślin" (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).
Andrzej Tretyn jest żonaty, ma troje dzieci.