Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zmarł rektor Stanisław Łęgowski

2015-03-04

W wieku 83 lat zmarł prof. Stanisław Łęgowski, fizyk, rektor UMK w latach 1984-1987.

Stanisław Łęgowski urodził się 8 maja 1931 r. w Toruniu. W latach 1950-1955 studiował fizykę na UMK, jego mistrzem był prof. Aleksander Jabłoński, jeden z twórców toruńskiej fizyki i światowej sławy specjalista w zakresie optyki atomowo-molekularnej. Profesor Łęgowski rozwijał Jego zainteresowania badawcze zajmując się spektroskopią atomową, w tym badaniami struktury atomowej, a także zagadnieniami polaryzowalności atomowej i molekularnej.

Jeszcze pod koniec studiów Profesor Łęgowski rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej, a po ich zakończeniu odbył aspiranturę w Instytucie Fizyki PAN. Doktorat uzyskał w 1960 r., habilitację w 1967 r., a profesurę w 1976 r. Na początku lat 60-tych związał się z Zakładem Fizyki Doświadczalnej UMK zostając wkrótce jego kierownikiem. W latach 1970-1971 był zastępcą dyrektora Instytutu Fizyki. W trakcie swojej pracy naukowej wyjeżdżał na staże i stypendia zagraniczne, m.in. do Brandeis University w Waltham w USA (1961-1963) i na Uniwersytet w Heidelbergu (1982).

W 1984 r. Stanisław Łęgowski został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był to czas ograniczania autonomii uczelni w Polsce i zwalczania wszelkich przejawów działalności opozycyjnej, mimo to kandydaturę Profesora Łęgowskiego wysunęło działające w podziemiu Niezależne Zrzeszenie Studentów, zapewniając mu odpowiednie poparcie wśród elektorów.

Stanisław Łęgowski od początku studiów aktywnie włączał się w organizację sportu studenckiego - w Akademickim Związku Sportowym UMK działał ponad 60 lat, był jego prezesem w latach 1971-1974, a w 1991 r. został honorowym członkiem Związku.

Profesor Łęgowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uniwersyteckim "Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".

Profesor Stanisław Łęgowski zmarł 4 marca w Toruniu.

Pożegnanie akademickie Profesora Łęgowskiego odbyło się w Toruniu we wtorek 10 marca 2015 r., o godz. 11:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Następnie (o godz. 12:15) na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Antczaka w Toruniu miał miejsce pogrzeb Profesora.