COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Podmurnej 74

Ogłoszenie numer 90.DA-G.2220.5.2021
o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Podmurnej 74

Treść ogloszenia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu sprzedaży

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zdjęcia nieruchomości

Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74 Nieruchomość ul. Podmurna 74

Dodatkowe zdjęcia nieruchomości

Dodatkowe zdjęcia 1
Dodatkowe zdjęcia 2
Dodatkowe zdjęcia 3
Dodatkowe zdjęcia 4
Dodatkowe zdjęcia 5
Dodatkowe zdjęcia 6
Dodatkowe zdjęcia 7