Sprzedaż samochodu Lublin

Sprzedaż samochodu Lublin

 Sprzedaż samochodu Lublin

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ogłasza przetarg pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż
samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Lublin.


Treść ogloszenia

Formularz ofertowy

Umowa sprzedaży