COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Dzierżawa nieruchomości rolnej w Piwnicach

Ogłoszenie numer 90.DAG.2220.3.2021
O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Treść ogloszenia

Załącznik nr 1 - Zestawienie gruntów

Załącznik nr 2 - Zestawienie budynków zlokalizowanych w Piwnicach

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy


Zdjęcia nieruchomości

Budynek administracyjny
1. Budynek administracyjny
Budynek magazynowo-garażowy
2. Budynek magazynowo-garażowy
Stacja paliw
3. Stacja paliw
Kuźnia ze stelmacharnią
4. Kuźnia ze stelmacharnią
Garaże samochodowe
5. Garaże samochodowe
Magazyn nawozów sztucznych
6. Magazyn nawozów sztucznych
Magazyn zbożowy
7. Magazyn zbożowy
Magazyn maszyn - warsztat naprawczy
8. Magazyn maszyn - warsztat naprawczy
Chlewnia-owczarnia
9. Chlewnia-owczarnia
Stodoła
10. Stodoła
Obora i stajnia
11. Obora i stajnia
Magazyn pasz
12. Magazyn pasz
Magazyn zbożowy z wagą wozową
13. Magazyn zbożowy z wagą wozową
Portiernia
14. Portiernia
Hydrofornia
15. Hydrofornia
Wiata na butle gazowe
16. Wiata na butle gazowe
Lokalizacja
17. Lokalizacja
Obszar nieruchomości
18. Obszar nieruchomości