Rzecznik akademicki
Strona główna > Nasz Uniwersytet > Rzecznik akademicki

Rzecznik akademicki

Strona główna > Nasz Uniwersytet > Rzecznik akademicki

 Rzecznik akademicki

Bartłomiej Chludziński – doktor nauk prawnych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Rzeczników Akademickich Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu technik negocjacji i mediacji. Zaangażowany w badania nad wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Opiekun naukowy SKN „Mediacji akademickiej KONSENSUS”. Nominowany do tytułu Prawnik Pro Bono przyznawanego w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Laureat kilku nagród rektorskich, za aktywny udział w życiu społeczności akademickiej. Sportowiec - w barwach toruńskiego AZS-u zdobywał medale na Mistrzostwach Szkół Wyższych w pływaniu.

Bartłomiej Chludziński
tel.: +48 661 910 878 (do godz. 18.00)
e-mail: ombudsman@umk.pl
adres:
Wydział Prawa i Administracji UMK
ul. Bojarskiego 3
87-100 Toruń
p. 110

Rzecznik Akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. W szczególności zadaniem Rzecznika Akademickiego jest polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W swojej działalności Rzecznik kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności.

Rzecznik akademicki jest dostępny mailowo i telefonicznie. Osoby, które chcą spotkać się z nim osobiście, są proszone o wcześniejsze umówienie się drogą telefoniczną bądź elektroniczną, ustalenie godziny spotkania oraz wypełnienie (i załączenie do wiadomości elektronicznej) formularza zgłoszeniowego ( wersja PDF, wersja Word).

Zarządzenie nr 137 Rektora UMK w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.