Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 31 marca 1999 r.     Nr 3


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

 1. Nr 4 z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.
 2. Nr 5 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru na Wydziale Humanistycznym członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.
 3. Nr 6 z dnia 29 marca 1999 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.
 4. UCHWAŁY SENATU:

 5. z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 1999-2002.
 6. z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK.

  ZARZĄDZENIE REKTORA:

 7. Nr 15 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Katedry Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 8. ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 9. Nr 2 z dnia 30 marca 1999 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolami literowymi oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK).
 10. Nr 3 z dnia 31 marca 1999 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 18 września 1996 r. Instrukcja inwentaryzacyjna.


 

24

UCHWAŁA Nr 4

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 19 marca 1999 r.

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 26 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu

s t w i e r d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu na posiedzeniu w dniu 19 marca 1999 r. stwierdza, że 195 elektorów zostało wybranych zgodnie z Regulaminem Wyborczym Organów Uniwersytetu i w terminie określonym terminarzem wyborczym.
  Listy elektorów będących przedstawicielami:
  1. nauczycieli akademickich oraz studentów z poszczególnych wydziałów,
  2. nauczycieli akademickich z poszczególnych jednostek pozawydziałowych,
  3. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
  zawierają załączniki nr 1-11 do uchwały.
 2. Pozostałych 5 mandatów elektorów na Wydziale Humanistycznym w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających stopni ani tytułów naukowych zostanie obsadzonych w terminie późniejszym w drodze wyborów uzupełniających.

§ 2

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziałach i pozostałych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

Załącznik Nr 1

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski
  2. prof. dr hab. Jarosław Buszko
  3. prof. dr hab. Michał Caputa
  4. prof. dr hab. Alicja Górska - Brylass
  5. prof. dr hab. Marek Grześ
  6. prof. dr hab. Jan Kopcewicz
  7. prof. dr hab. Andrzej Przystalski
  8. prof. dr hab. Henryk Rochnowski
  9. prof. dr hab. Andrzej Tretyn
  10. dr hab. Urszula Pokojska
  11. dr hab. Andrzej Zielski
  12. dr hab. Bogdana Wilczyńska

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy:
  1. dr Wiesław Cyzman
  2. dr Barbara Grajper
  3. dr Tomasz Kozłowski
  4. dr Zbigniew Podgórski
  5. dr Lucjan Rutkowski
  6. dr Maryla Szczepanik
  7. mgr Krzysztof Szpila

 3. Studenci:
  1. Marek Lewandowski
  2. Sławomir Kłosiński

Załącznik Nr 2

Wydział Chemii

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Józef Ceynowa
  2. prof. dr hab. Michał Rozwadowski
  3. prof. dr hab. Andrzej Sadlej
  4. prof. dr hab. Edward Szłyk
  5. prof. dr hab. Marek Zaidlewicz
  6. dr hab. Wojciech Czerwiński
  7. dr hab. Danuta Staszewska

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy:
  1. dr Stanisław Biniak
  2. dr Andrzej Chmarzyński
  3. dr Halina Kaczmarek
  4. dr Wojciech Kujawski

 3. Studenci:
  1. Mirosław Nowakowski

 

Załącznik nr 3

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Aleksander Balter
  2. prof. dr hab. Andrzej Bączyński
  3. prof. dr hab. Stanisław Chwirot
  4. prof. dr hab. Stanisław Dembiński
  5. prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski
  6. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
  7. prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch
  8. prof. dr hab. Józef Szudy
  9. prof. dr hab. Romuald Tylenda
  10. prof. dr hab. Lutosław Wolniewicz
  11. doc. dr hab. Andrzej Raczyński
  12. dr hab. Czesław Koepke
  13. dr hab. Grażyna Staszewska

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy:
  1. dr Mirosław Bylicki
  2. dr Jan Iwaniszewski
  3. dr Jacek Kobus
  4. dr Wiesław Nowak
 3. Studenci:
  1. Roman Brunka

 

Załącznik nr 4

Wydział Humanistyczny

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
  2. prof. dr hab. Ryszard Borowicz
  3. prof. dr hab. Marian Grabowski
  4. prof. dr hab. Maciej Grochowski
  5. prof. dr hab. Stefan Grzybowski
  6. prof. dr hab. Krystyna Kallas
  7. prof. dr hab. Janusz Kryszak
  8. prof. dr hab. Czesław Łapicz
  9. prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk
  10. prof. dr hab. Janusz Mucha
  11. prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
  12. prof. dr hab. Józef Pawlak
  13. prof. dr hab. Jerzy Perzanowski
  14. prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
  15. prof. dr hab. Maria Szupryczyńska
  16. prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
  17. prof. dr hab. Witold Wojdyło
  18. prof. dr hab. Mirosław Żelazny
  19. dr hab. Adam Bednarek
  20. dr hab. Krystyna Szafraniec
  21. dr hab. Andrzej Zybertowicz

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy:
  1. mgr Renata Góralska
  2. mgr Anna Gęsicka
  3. mgr Hanna Solarczyk
  4. mgr Joanna Ekiert-Zastawny
  5. dr Ewa Walusiak

 3. Studenci:
  1. Izabela Symonowicz
  2. Katarzyna Kopacz
  3. Patrycja Jasińska
  4. Karolina Matusiak
  5. Maciej Jabłoński
  6. Jarosław Najberg

 

Załącznik nr 5

Wydział Matematyki i Informatyki

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Adam Jakubowski
  2. prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski
  3. prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
  4. prof. dr hab. Daniel Simson
  5. prof. dr hab. Andrzej Tyc

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy:
  1. dr Mirosław Uscki
  2. dr Grzegorz Gabor
  3. mgr Krzysztof Czarkowski

 3. Studenci:
  1. Izabela Fedusio

 

Załącznik nr 6

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Piotr Jaworowski
  2. prof. dr hab. Barbara Polszakiewicz
  3. prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz
  4. prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski
  5. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
  6. prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
  7. dr hab. Mirosław Haffer
  8. prof. dr hab. Wojciech Popławski

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy
  1. dr Bogdan Godziszewski
  2. dr Krzysztof Kannenberg
  3. dr Tadeusz Kufel
  4. dr Zdzisław Markuszewski
  5. dr Jerzy Romański

 3. Studenci:
  1. Zofia Balawajder
  2. Magdalena Juśkiewicz
  3. Remigiusz Najberg
  4. Marek Trejda
  5. Marlena Wichowska
  6. Piotr Waśkiewicz

 

Załącznik nr 7

Wydział Nauk Historycznych

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Antoni Czacharowski
  2. prof. dr hab. Jadwiga Chudziak
  3. prof. dr hab. Sławomir Kalembka
  4. prof. dr hab. Andrzej Kola
  5. prof. dr hab. Janusz Małłek
  6. prof. dr hab. Zenon H. Nowak
  7. prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
  8. prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
  9. prof. dr hab. Waldemar Rezmer
  10. prof. dr hab. Janusz Tandecki
  11. prof. dr hab. Janusz Tondel
  12. prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski
 2. Pozostali nauczyciele akademiccy
  1. dr Waldemar Chorążyczewski
  2. dr Zbigniew Karpus
  3. dr Krzysztof Mikulski
  4. dr Wojciech Olszewski

 3. Studenci:
  1. Krzysztof Pęcherzewski
  2. Przemysław Purzycki
  3. Maciej Wojtacki

Załącznik nr 8

Wydział Prawa i Administracji

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz
  2. prof. dr hab. Marian Filar
  3. prof. dr hab. Bożena Gronowska
  4. prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
  5. prof. dr hab. Mariusz Kulicki
  6. prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
  7. prof. dr hab. Andrzej Marek
  8. prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski
  9. prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
  10. dr hab. Anna Gryniuk

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy
  1. dr Andrzej Adamski
  2. dr Henryk Nowicki
  3. dr Ewa Radomska

 3. Studenci:
  1. Wojciech Gudański
  2. Andrzej Kopyciński
  3. Krzysztof Poniewiera
  4. Krzysztof Rehlis
  5. Bartosz Wieczorek
  6. Magdalena Wójcikiewicz
  7. Emil Zalewski
  8. Łukasz Zbonikowski
  9. Maciej Zieliński

 

Załącznik nr 9

Wydział Sztuk Pięknych

 1. Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
  1. art. mal. Bogdan Chmielewski
  2. prof. art. plast. Romuald Drzewiecki
  3. prof. dr Józef Flik
  4. art. graf. Leszek Kiljański
  5. art. mal. Lech Kubiak
  6. dr hab. Maria Poksińska
  7. prof. dr hab. Józef Poklewski
  8. prof. art. graf. Bogdan Przybyliński
  9. prof. art. graf. Józef Słobosz
  10. art. graf. Wiesław Smużny
  11. prof. art. mal. Lech Wolski
  12. prof. art. mal. Mieczysław Ziomek

 2. Pozostali nauczyciele akademiccy
  1. mgr Krzysztof Mazur
  2. mgr Krzysztof Skrzypczyk
  3. mgr Elżbieta Szmit-Naud
  4. mgr Marek Zacharski
  5. mgr inż. Bożena Zimnowoda-Krajewska

 3. Studenci:
  1. Mikołaj Łakomski

Załącznik nr 10

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 1. mgr Lidia Daniel
 2. mgr Genowefa Drozdowska
 3. mgr Włodzimierz Kozierkiewicz
 4. mgr Julita Markowska

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 1. mgr Wojciech Grześkiewicz
 2. Pracownicy naukowo-techniczni

 3. dr Janusz Szatkowski
 4. mgr Leszek Dobrocholski
 5. mgr Mirosława Firszt
 6. mgr Anna Kozłowska

Pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej

 1. mgr Magdalena Gołota-Majewska
 2. mgr Bożena Bednarek-Michalska

 

Załącznik nr 11

Pracownicy administracji i obsługi

 1. mgr Wiesława Bełkowska
 2. dr Jan Bełkot
 3. mgr Irena Giżyńska
 4. mgr Henryk Heldt
 5. Krystyna Kamińska
 6. mgr Teresa Macieja-Roszkowska
 7. mgr Justyna Morzy
 8. Barbara Manikowska
 9. mgr Grażyna Moczulak
 10. dr Stefan Nielek
 11. mgr Hanna Rylich
 12. dr Wojciech Streich
 13. mgr Elżbieta Wiśniewska
 14. Mirosława Wolska

 

 

25

UCHWAŁA Nr 5

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 29 marca 1999 r.

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru na Wydziale Humanistycznym członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 26 w związku z § 17 ust. 4 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

s t w i e r d z a się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na Wydziale Humanistycznym w dniu 23 marca 1999 r. w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających stopni ani tytułów naukowych elektorami zostali wybrani:

dr Małgorzata Muszyńska,
dr Andrzej Pietruszczak,
dr Marek Wiśniewski,
mgr Tomasz Szlendak i
mgr Katarzyna Szymańska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 1999 r.

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

26

UCHWAŁA Nr 6

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 29 marca 1999 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 39 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu
stwierdza prawidłowość przeprowadzonego wyboru rektora, w wyniku którego:

REKTOREM UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
na kadencję 1999-2002

został wybrany prof. dr hab. JAN KOPCEWICZ

uzyskując wymaganą większość głosów w głosowaniu przeprowadzonym na zebraniu wyborczym
Kolegium Elektorów Uniwersytetu w dniu 29 marca 1999 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

27

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 marca 1999 r.

w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

 1. Na wniosek rektora-elekta ustala się czterech prorektorów na kadencję 1999-2002.
 2. Zakresy działania poszczególnych prorektorów określi rektor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 1999 r. i obowiązuje od 1 września 1999 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

28

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 marca 1999 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.)

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W Regulaminie Studiów UMK, który obowiązuje od 1 października 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 5 - ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  “W trakcie roku akademickiego rektor w skali Uniwersytetu w uzasadnionych przypadkach może ogłosić godziny lub dni rektorskie. Rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na ogłoszenie w skali wydziału godzin lub dni dziekańskich, odwołując w tym czasie zajęcia dydaktyczne na wszystkich albo niektórych kierunkach lub latach studiów.”
 2. W § 9 - ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  “Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada wydziału, która powołuje również opiekuna naukowego.”
 3. W § 24 - ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  “Warunkiem zaliczenia roku lub semestru jest uzyskanie zaliczenia zajęć objętych planem studiów (§ 22 ust. 1 i 2 regulaminu) i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów kończących się egzaminem w danym roku lub semestrze. W paragrafie 24 i pozostałych paragrafach skreśla się nawiasy i wprowadza zapis “rok lub semestr”.
 4. W § 26 - ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  “Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Toruniu.”
 5. W § 30:
  1. ust.1 otrzymuje brzmienie:
   “Student obowiązany jest do składania egzaminów w terminach uzgodnionych z egzaminatorami, zatwierdzonych i podanych do wiadomości przez dziekana co najmniej na 14 dni przed egzaminem. Egzaminator może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu w innym terminie.”
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   “Student, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, może przedstawić dziekanowi usprawiedliwienie nieobecności.”
  3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   “Od decyzji dziekana nie uznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do rektora, którego decyzja jest ostateczna.”
  4. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   “Student, który nie przedstawi dziekanowi usprawiedliwienia nieobecności lub którego usprawi
   edliwienie uznane zostało za niewystarczające, traci prawo do jednego z wyznaczonych terminów egzaminacyjnych.”
 6. W § 33:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   “Egzaminy oceniane są wyłącznie w następującej skali ocen:
   • bardzo dobry (5),
   • dobry plus (4,5),
   • dobry (4),
   • dostateczny plus (3,5),
   • dostateczny (3),
   • niedostateczny (2).”
  2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   “Oceny ze wszystkich egzaminów są wpisywane do indeksu, karty egzaminacyjnej i protokołu.”
 7. W § 35 - ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  “Student powtarzający rok lub semestr na studiach dziennych z powodu niezadowalających wyników w nauce więcej niż jeden raz wnosi opłatę za studiow
  anie w okresie objętym powtarzaniem. Na studiach zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych student, a także wolny słuchacz, wnosi opłatę za każdy semestr.
  Wysokość opłaty na danym wydziale (kierunku) ustalana jest raz w semestrze albo roku przez rektora. Opłatę wnosi się z góry, z tym, że na wniosek studenta dziekan może rozłożyć ją na raty. Od opłaty tej rektor może zwolnić studenta w uzasadnionych przypadkach. Opłatę wnoszą studenci przyjęci na studia po 1 kwietnia 1991 roku.”
 8. W § 40 - ust. 1 0trzymuje brzmienie:
  “Dziekan może udzielić urlopu na umotywowany wniosek studenta. W przypadku choroby podstawą do udziele
  nia urlopu jest orzeczenie Komisji Lekarskiej Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Toruniu.”
 9. W § 51:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   “Ukończenie studiów magisterskich następuje po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmni
   ej dostatecznym. Na studiach zawodowych - po złożeniu pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego bądź złożeniu pracy i egzaminu dyplomowego - z wynikiem co najmniej dostatecznym.
   Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku.”
  2. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   “Komisja egzaminacyjna po egzaminie dyplomowym może podwyższyć o jeden stopień ocenę, o której mowa w ust. 2, jeżeli student z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre oraz w  ciągu ostatnich dwóch lat studiów uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0. Komisja może przy ustalaniu oceny za studia uwzględnić również dodatkowe przedmioty studiowane na podstawie § 19 ust.1 regulaminu, jeżeli zakończyły się egzaminem z oceną co najmniej 4,0, która została wpisana do indeksu, karty egzaminacyjnej i protokołu.”
 10. Skreśla się w całości treść § 52 Regulaminu zmieniając w dalszej części odpowiednio numerację paragrafów.

§ 2

Uchwalone zmiany w Regulaminie Studiów przez Senat UMK w dniu 30 marca 1999 r. wchodzą w życie z dniem 1 października 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

29

ZARZĄDZENIE Nr 15

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 marca 1999 r.

w sprawie utworzenia Katedry Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 1999 r. tworzy się Katedrę Rachunkowości, zwaną dalej “katedrą” jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 2

Do zadań katedry należeć będzie prowadzenie działalności dydaktycznej oraz badawczej w zakresie rachunkowości.

§ 3

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przydzieli katedrze, będące w dyspozycji Wydziału:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie

oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku Nr 3 do Statutu UMK - “Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” w cz. VI “Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” dodaje się pkt 11 w brzmieniu: “Katedra Rachunkowości”.

§ 5

W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 21 sierpnia 1995 r. /z późn. zmianą z dnia 1.10.1998 r./ dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dopisuje się nazwę “Katedra Rachunkowości”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Zarządzenie Nr 15 Rektora UMK zostało zatwierdzone przez Senat na posiedzeniu w dniu 30 marca 1999 r.

Kierownik Biura Rektora

mgr Justyna Morzy

 

 

30

Zarządzenie Nr 2

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 marca 1999 r.

dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolami literowymi oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK).

Na podstawie art. 49 ust. 2 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Nr 41 Rektora UMK z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie wprowadzenia “zakładowego planu kont” w UMK

z a r z ą d z a   się, co następuje:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 marca 1999 r. - w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora z dnia 15 grudnia 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, w Instytucie Geografii - wykreśla się: Pracownię Badań Geograficzno-Osadniczych - Pr BG-O wpisując w to miejsce:
“Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji
ZSMiR 2028”
2. Na Wydziale Chemii, w Zakładzie Chemii Organicznej zmienia się symbol literowy z ZchOrn na “ZChOrg”.
3. Na Wydziale Fizyki i Astronomii zmienia się nazwę:
a/ Podyplomowego Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów PdSFiEZK na:
   “Podyplomowe Studium Fizyki i Zastosowań Komputerów
PdSFiZK 3329”

b/ Studium Doktoranckie w zakresie nauk fizycznych SDkF na:
   “Studium Doktoranckie Fizyki i Astronomii
SDkFiA 3331”
c/ Centrum Astronomiczne UMK na:
    “Centrum Astronomii
CA 3301”
4. Dopisuje się Wydział Filologiczny z następującymi oznakowaniami:
“Wydział Filologiczny
WF 1200
Dziekanat Wydziału Filologicznego DWF 1201
Zaoczne Studium Filologii Polskiej ZczSF 1202
Podyplomowe Studium Filologii Polskiej PdSFlP 1203
Studia Doktoranckie z zakresu Językoznawstwa SDkJ 1204
Studia Doktoranckie z zakresu Literaturoznawstwa SDkL 1205
Instytut Filologii Polskiej IFlP 1206
Zakład gramatyki Historycznej i Historii Języka Polskiego ZGHiHIP 1207
Zakład Językoznawstwa Ogólnego ZJOg 1208
Zakład Lit Młodej Pol. i Dwudziestolecia Międzywoj. ZLMPiD 1209
Zakład Liter. Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu ZLPRiP 1210
Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia ZLSiOś 1211
Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego MNLiJP 1212
Zakład Polskiej Literatury Współczesnej ZPLW 1213
Zakład Teorii Literatury ZTL 1214
Zakład Współczesnego Języka Polskiego ZWJP 1215
Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej BIF1P 1216
Instytut Filologii Słowiańskiej IflS 1217
Zakład Glottodydaktyki ZGd 1218
Zakład Języka Rosyjskiego ZJR 1219
Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki ZJSłiB 1220
Zakład Komparatystyki Słowiańskiej ZKSł 1221
Zakład Literatur Słowiańskich ZLSł 1222
Zakład Wiedzy o Rosji ZwoR 1223
Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej BIFlSł 1224
Katedra Filologii Angielskiej Kfl 1225
Zakład Języka Angielskiego ZJAn 1226
Zakład Literatury Angielskiej ZLAn 1227
Zakład Studiów Brytyjskich ZSBr 1228
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego PrPNJA 1229
Biblioteka Katedry Filologii Angielskiej BKFlAn 1230
Katedra Filologii Germańskiej KFlGr 1231
Biblioteka Katedry Filologii Germańskiej BKFlGr 1232
Katedra Filologii Klasycznej KFlKl 1233
Studium Języka i Kultury Włoskiej SjiKWł 1234
Biblioteka Katedry Filologii Klasycznej BKFlKl 1235

Katedra Filologii Romańskiej KFlR 1236

Zakład Italianistyki ZI 1237
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców SkiJPdO 1238
Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską PrBnLR 1239
Pracownia Języka i Kultury Japońskiej PrJiKJ” 1240
z jednoczesnym wykreśleniem tych jednostek organizacyjnych umieszczonych przy Wydziale Humanistycznym.
5. Na Wydziale Humanistycznym dopisuje się:
a/ Podyplomowe Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju Edukacji PdSRiSzSRE 1092
b/ Zakład Teorii Polityki ZTP 1093

6. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dopisuje się:
“Katedra Rachunkowości
KR 6024”
oraz w Katedrze Ogólnych Problemów Zarządzania zmienia się symbol literowy z KDPZ na “KOPZ”.
7. Na Wydziale Matematyki i Informatyki dopisuje się:
“Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego
LESK 3418”
8. Na Wydziale Prawa i Administracji dopisuje się:
a/ “Sekretariat katedr SKWP 4026”
b/ zmienia się symbolikę literową w:
Katedrze Prawa Kanonicznego z KPK na: “KPKn”
Katedrze Prawa Konstytucyjnego z KPK na “KPKs”.
9. Na Wydziale Sztuk Pięknych, w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa dopisuje się: “Pracownia Fotograficzna PrF 5016”
10. W Jednostkach Ogólnouczelnianych dopisuje się:
“Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją
MCZI 9065”
11. W Administracji Uniwersytetu zmienia się kody księgowe następującym jednostkom organizacyjnym:
a/ Dział Socjalno-Bytowy z 551.2 na “9039”
b/ Dział Zbiorowego Żywieniaz 551.2 na “9031”
c/ Samodzielna Sekcja ds. Auli i Klubów Studenckich z 551.2 na “9028”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. poza treścią § 1 ust. 4, który będzie obowiązywał od 1 września 1999 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

31

Zarządzenie Nr 3

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 marca 1999 r.

dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 18 września 1996 r. - Instrukcja inwentaryzacyjna.

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Anuluję w całości załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 18 września 1996 r. - Instrukcja inwentaryzacyjna; w jego miejsce wprowadzam nowy załącznik, który od dnia 1 kwietnia 1999 r. staje się “załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 24 rektora UMK z dnia 18 września 1996 r.”.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek