Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 16 października 2012

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 148 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunkach matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki
  2. Nr 149 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku
  3. Nr 150 z dnia 28 września 2012 r. dotyczące zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  4. Nr 151 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Psychiatrii w I Klinikę Psychiatrii, w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
  5. Nr 152 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie utworzenia II Kliniki Psychiatrii w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
  6. Nr 153 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Komórki i Genetyki na Wydziale Farmaceutycznym
  7. Nr 154 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Kinetyki Chemicznej na Wydziale Chemii
  8. Nr 155 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  9. Nr 156 z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 135 Rektora UMK z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "IKS – Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  10. Nr 157 z dnia 5 października 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 130 Rektora UMK z dnia 29 września 2011 r. - Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  11. Nr 158 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy sytuacji finansowej Uniwersytetu w kampusie toruńskim
  12. Nr 159 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy sytuacji finansowej Uniwersytetu w kampusie bydgoskim
  13. Nr 160 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 132 Rektora UMK z dnia 30 września 2011 r. - Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  14. Nr 161 z dnia 11 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
  15. Nr 162 z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013
  16. Nr 163 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu konkursowego pt. "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia – nowa perspektywa"
  17. Nr 164 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
  18. Nr 165 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu
  19. Nr 166 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 6 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora UMK w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013