Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 17 listopada 2008

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 104 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Grzegorza Karwasza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 105 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Polaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 106 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Józefa Stawickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 107 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Jamiołkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 108 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Grażynie Halkiewicz-Sojak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 109 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Włodzimierzowi Zientarze na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 110 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Aliny Sionkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 111 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012.
  9. Nr 112 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  10. Nr 113 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  11. Nr 114 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2008-2012.
  12. Nr 115 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2008-2012.
  13. Nr 116 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2008-2012.
  14. Nr 117 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2008-2012.
  15. Nr 118 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  16. Nr 119 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Prawnej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  17. Nr 120 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  18. Nr 121 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie sytuacji materialnej pracowników publicznych szkół wyższych w Polsce.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 103 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku "finanse i rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  2. Nr 104 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku "ekonomia" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  3. Nr 105 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania specjalności "agrobiotechnologia" na kierunku "biotechnologia" na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  4. Nr 106 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  5. Nr 107 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych.
  6. Nr 108 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania specjalności "bioinformatyka" na kierunku "informatyka" na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  7. Nr 109 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne (niepublikowane)
  8. Nr 110 z dnia 28 października 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 72 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
  9. Nr 111 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Hellenistyki w Katedrę Języka i Cywilizacji Greckiej na Wydziale Filologicznym.
  10. Nr 112 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zniesienia Zakładu Latynistyki w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym.
  11. Nr 113 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
  12. Nr 114 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych w Katedrę Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
  13. Nr 115 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Katedrę Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
  14. Nr 116 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego w Katedrę Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  15. Nr 117 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz oddziału klinicznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
  16. Nr 118 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia kliniki, oddziału klinicznego oraz pracowni w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
  17. Nr 119 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia klinik, oddziału klinicznego oraz zakładu w Katedrze Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.
  18. Nr 120 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 r.
  19. Nr 121 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie utworzenia zakładów oraz pracowni w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  20. Nr 122 z dnia 4 listopada 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 67 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi i studentów.
  21. Nr 123 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej UMK.
  22. Nr 124 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 6 z dnia 4 listopada 2008 r. dotyczące zmiany pisma okólnego Nr 4 Rektora UMK z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.