Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 29 grudnia 2006

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 82 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Janusza Skuczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 83 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Zbigniewa Wolskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  3. Nr 84 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Cezarego Bronowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 85 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ryszarda Mączyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 86 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH.
  6. Nr 87 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów.
  7. Nr 88 z dnia 28 listopada 2006 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
  8. Nr 89 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008.
  9. Nr 90 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2006 rok.
  10. Nr 91 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "turystyka i rekreacja" na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz określenia zasad rekrutacji na ten kierunek w roku akademickim 2007/2008.
  11. Nr 92 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Oklahomie.
  12. Nr 93 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Palermo.
  13. Nr 94 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Stefańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  14. Nr 95 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Adama Bucińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  15. Nr 96 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego - dra Mirosława Supruniuka na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
  16. Nr 97 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "pedagogika specjalna" na Wydziale Humanistycznym.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 90 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska ds. Osób Niepełnosprawnych.
  2. Nr 91 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
  3. Nr 92 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  4. Nr 93 z dnia 20 listopada 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajecia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
  5. Nr 94 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
  6. Nr 95 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu.
  7. Nr 96 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania na Wydziale Sztuk Pięknych niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
  8. Nr 97 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 r.
  9. Nr 98 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  10. Nr 99 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim.
  11. Nr 100 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 93 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  12. Nr 101 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Dydaktyki Fizyki w Zakład Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  13. Nr 102 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 7 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 18 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. K. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy".
  2. Nr 19 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy".
  3. Nr 20 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy".
  4. Nr 21 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku zakładów teoretycznych przy ul. M. Karłowicza 24 w Bydgoszczy".
  5. Nr 22 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku A dydaktyczno-administracyjnego (Prorektorat) przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy".
  6. Nr 23 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku F dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bydgoszczy".
  7. Nr 24 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Studenckiego Nr 1 przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6 w Bydgoszczy".
  8. Nr 25 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku B - Domu Studenckiego Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy".
  9. Nr 26 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku C - Katedry Biofizyki przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy".
  10. Nr 27 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy".
  11. Nr 28 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
  12. Nr 29 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Sandomierskiej 16 w Bydgoszczy".