Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 5 grudnia 2005

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 91 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. mal. Jana Pręgowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 92 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Michała Hanasza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 93 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mariana Szymczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 94 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Dowbora na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 95 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Grzegorza Zwary na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 96 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. II. st. kw. Piotra Klugowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 97 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wandy Krystyny Roman na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 98 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
  9. Nr 99 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  10. Nr 100 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym.
  11. Nr 101 z dnia 29 listopada 2005 r. dotycząca zmiany uchwały nr 7 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  12. Nr 102 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  13. Nr 103 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie współfinasowania przez Radę Miasta Torunia ogólnodostępnych terenów Uniwersytetu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 72 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
  2. Nr 73 z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
  3. Nr 74 z dnia 7 listopada 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia Rady Informatycznej.
  4. Nr 75 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  5. Nr 76 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK wykonywaną w ramach stosunku pracy.
  6. Nr 77 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej na Wydziale Lekarskim.
  7. Nr 78 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Pracowni Kardiologii Eksperymentalnej w Katedrze i Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
  8. Nr 79 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Zakładu Wiedzy o Rosji w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym.
  9. Nr 80 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów na kadencję 2005-2008.
  10. Nr 81 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Głównej UMK.
  11. Nr 82 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie niepobierania opłat za ostatnie trzy lata studiów od studentów studiów niestacjonarnych (dawniej studiów wieczorowych) Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarskiego, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2001/2002, 2002/2003 oraz 2003/2004, a także od studentów tych studiów, z którymi zawarte zostały przez Uczelnię umowy cywilnoprawne w sprawie zasad odpłatności za studia.
  12. Nr 83 z dnia 18 listopada 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UMK z dnia 14 października 2005 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich.
  13. Nr 84 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego w Katedrę Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji.
  14. Nr 85 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 5 z dnia 5 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.