Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 28 listopada 2003

    Zarządzenia Rektora UMK

    1. Nr 68 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Zasad rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
    2. Nr 69 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu"