Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 31 grudnia 2001

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 4 z dnia 12 grudnia 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli spośród uczestników studiów doktoranckich do poszczególnych Rad Wydziałów do końca kadencji 1999-2002.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 70 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Teresy Borawskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  2. Nr 71 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Piwnicach gm. Łysomice.
  3. Nr 72 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2001 r.
  4. Nr 73 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
  5. Nr 74 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad, trybu przyjmowania i zakresu egzaminów wstępnych dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2002/2003 oraz zmian w Uchwale Nr 69 Senatu UMK z dnia 27 listopada 2001 r.
  6. Nr 75 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005.
  7. Nr 76 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
  8. Nr 77 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przywrócenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego w ramach "nowej matury".

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 47 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK.
  2. Nr 48 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 23 marca 2001 r. dotyczącego utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych.
  3. Nr 49 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zadań kierownika Sekcji ds. Auli i Klubów Studenckich ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Auli UMK.
  4. Nr 50 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny dydaktyczne zlecone w formie umowy o dzieło/zlecenie.
  5. Nr 51 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Teologii na Wydziale Teologicznym.
  6. Nr 52 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  7. Nr 53 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK i ogłoszenia jednolitego tekstu Rozdziału IV Regulaminu Pracy - "Czas Pracy".
  8. Nr 54 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 12 z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie stawek godzinowych dla osób zatrudnionych w Auli UMK i Dziale Zbiorowego Żywienia przy organizacji imprez.