Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 93 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  2. Nr 94 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku nauki o rodzinie prowadzonym na Wydziale Teologicznym
  3. Nr 95 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych
  4. Nr 96 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Media Lab w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  5. Nr 97 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia księgozbiorów wydzielonych Biblioteki Medycznej w Collegium Medicum UMK
  6. Nr 98 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego, trzeciego, czwartego i piątego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014
  7. Nr 99 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Uczelnianego
  8. Nr 100 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filozofia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym
  9. Nr 101 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014
  10. Nr 102 z dnia 27 czerwca 2013 r. Regulamin staży zawodowych na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w ramach projektu "RoZwój StUdiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ZUCH UMK)"
  11. Nr 103 z dnia 27 czerwca 2013 r. Regulamin staży na Wydziale Sztuk Pięknych w projekcie POKL.04.03.00.05.054/12 "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"
  12. Nr 104 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Studia Bałtyckie prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych
  13. Nr 105 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
  14. Nr 106 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  2. Nr 5 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 7 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu dla pracowników kampusu toruńskiego za pranie odzieży roboczej