Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 9 2008

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 91 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jerzego W. Wiśniewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 92 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Mirosława Pawłowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 93 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stefana Kruszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 94 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Styczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 95 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Czesławowi Olechowi tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.
  6. Nr 96 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przedstawienia dwóch kandydatów do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2009-2012
  7. Nr 97 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  8. Nr 98 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  9. Nr 99 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  10. Nr 100 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2007/2008.
  11. Nr 101 z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
  12. Nr 102 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu.
  13. Nr 103 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 84 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Brytyjskiej UMK w Centrum Brytyjskie przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Nr 85 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie dodatkowych limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2008/2009.
  3. Nr 86 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmian kompetencji prorektorów w wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu.
  4. Nr 87 z dnia 8 września 2008 r. mieniające zarządzenie Nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  5. Nr 88 z dnia 9 września 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 50 Rektora UMK z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2008/2009.
  6. Nr 89 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009.
  7. Nr 90 z dnia 15 września 2008 r. dotyczące zmiany składu Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski.
  8. Nr 91 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających obowiązujących od roku akademickiego 2008/2009.
  9. Nr 92 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Otolaryngologii w Katedrę Otolaryngologii na Wydziale Lekarskim.
  10. Nr 93 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie stawek za zajęcia i inne czynności dydaktyczne zlecone na podstawie umowy cywilno-prawnej.
  11. Nr 94 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz zakładu w Katedrze Otolaryngologii na Wydziale Lekarskim.
  12. Nr 95 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania specjalności "matematyka w ekonomii i finansach" na kierunku "matematyka" na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  13. Nr 96 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza oraz w Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  14. Nr 97 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Traseologii w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  15. Nr 98 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
  16. Nr 99 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
  17. Nr 100 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów na kadencję 2008-2012.
  18. Nr 101 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyznawania grantów na pobyt w Niemczech nauczycielom akademickim i uczestnikom studiów doktoranckich z funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera.
  19. Nr 102 z dnia 26 września 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 65 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję 2008-2012.
  2. Nr 4 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie składu Rady Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici.
  3. Nr 5 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie składu Rady Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na kadencję 2008-2012.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 16 z dnia 18 września 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 9 Kanclerza UMK z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.