Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 9 listopada 2007

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 83 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Włodzimierza Appela na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 84 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Kusa na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 85 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Witolda Wojdyły na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 86 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Leszka Dziawgo na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 87 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aleksandra Araszkiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  6. Nr 88 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Andrzejowi Pietruszczakowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 89 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Wojtczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 90 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bogdana Burdzieja na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 91 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bożeny Kołosowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 92 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Dariusza Polińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  11. Nr 93 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Stanisława Roszaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  12. Nr 94 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Mariusza Dubiela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  13. Nr 95 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Kurylaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  14. Nr 96 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Nowickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  15. Nr 97 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uprawnień do prowadzenia kierunku studiów "informatyka stosowana" od roku akademickiego 2008/2009.
  16. Nr 98 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie własności intelektualnej oraz ochrony prawnej dóbr intelektualnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  17. Nr 99 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sprzedaży (zbycia) nieruchomości położonej przy ul. Ignacego Danielewskiego 6, 7a, 9 w Toruniu.
  18. Nr 100 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sprzedaży (zbycia) mieszkania położonego przy ul. Jana Matejki 28 w Toruniu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 84 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Systemów Komunistycznych i Zimnej Wojny w Instytucie Stosunków Miedzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 85 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie utworzenia Pracowni Historii Architektury w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych.
  3. Nr 86 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
  4. Nr 87 z dnia 2 października 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  5. Nr 88 z dnia 2 października 2007 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  6. Nr 89 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku.
  7. Nr 90 z dnia 10 października 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  8. Nr 91 z dnia 15 października 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 89 Rektora UMK z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku.
  9. Nr 92 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  10. Nr 93 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie utworzenia pracowni w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim.
  11. Nr 94 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  12. Nr 95 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  13. Nr 96 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2007 roku.
  14. Nr 97 z dnia 24 października 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Filologicznym.
  15. Nr 98 z dnia 24 października 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 5 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Logopedii na Wydziale Filologicznym.
  16. Nr 99 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Działu Wydawnictw, Samodzielnej Sekcji Wydawnictw oraz Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK w Wydawnictwo Naukowe UMK.
  17. Nr 100 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem.
  18. Nr 101 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Katedrę Chorób Zakaźnych i Hepatologii na Wydziale Lekarskim.
  19. Nr 102 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia klinik w Katedrze Chorób Zakaźnych i Hepatologii na Wydziale Lekarskim.
  20. Nr 103 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 10 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Wydawnictwa Naukowego UMK".

  Pisma Okólne Kanclerza

  1. Nr 3 z dnia 29 października 2007 r. dotyczące przyspieszenia terminu dostarczenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia wypłat za miesiąc grudzień dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz za miesiąc styczeń dla nauczycieli akademickich.