Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 25 października 2005

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 21 z dnia 16 września 2005 r. sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UMK i Rady Wydziału Humanistycznego.
  2. Nr 22 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia wyborów elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
  3. Nr 23 z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
  4. Nr 24 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
  5. Nr 25 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UMK.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 64 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wiesławy Limont na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 65 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Knopka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 66 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grzegorza Zabłockiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 67 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 68 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 69 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego absolwenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2004/2005.
  7. Nr 70 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  8. Nr 71 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  9. Nr 72 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Tokyo University of Science.
  10. Nr 73 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora.
  11. Nr 74 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka na stanowisko profesora zwyczajnego.
  12. Nr 75 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Przystalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  13. Nr 76 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Konrada Misiury na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  14. Nr 77 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ryszarda Trawińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  15. Nr 78 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. n. med. Marka Jackowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  16. Nr 79 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Wroniszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  17. Nr 80 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów do końca kadencji 2002-2005.
  18. Nr 81 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów do końca kadencji 2002-2005.
  19. Nr 82 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  20. Nr 83 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  21. Nr 84 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
  22. Nr 85 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-2008.
  23. Nr 86 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2005-2008.
  24. Nr 87 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2005-2008.
  25. Nr 88 z dnia 25 października 2005 r. o zmianie uchwały nr 44 Senatu UMK z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
  26. Nr 89 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem Technicznym w Ilmenau (Niemcy).
  27. Nr 90 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 62 z dnia 5 września 2005 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w domach studenckich w Toruniu.
  2. Nr 63 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów.
  3. Nr 64 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu.
  4. Nr 65 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  5. Nr 66 z dnia 30 września 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UMK z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego.
  6. Nr 67 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w domach studenta Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2005/2006.
  7. Nr 68 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dobowych w Domach Studenckich w Toruniu.
  8. Nr 69 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla osób niebędących obywatelami polskimi w roku akademickim 2005/2006.
  9. Nr 70 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2005 roku.
  10. Nr 71 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 4 z dnia 7 października 2005 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "Instrukcja Inwentaryzacyjna - wykaz pól spisowych".