Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 listopada 2003

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 63 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  2. Nr 64 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
  3. Nr 65 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Interesów Grupowych oraz Zakładu Socjologii Nauki w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
  4. Nr 66 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004 roku.
  5. Nr 67 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego.