Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 listopada 2001

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 64 z dnia 27 listopada 2001 r. stwierdzająca ważność przyznania w 1948 roku prof. dr Ludwikowi Kolankowskiemu tytułu doktora honoris causa UMK.
  2. Nr 65 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (z późn. zmianami).
  3. Nr 66 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ulicy Batorego 39 L w Toruniu.
  4. Nr 67 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie powołania Komisji ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu.
  5. Nr 68 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 2001 r.
  6. Nr 69 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2002/2003 oraz zakresu egzaminów wstępnych.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 42 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia zakładów oraz zmian organizacyjnych na Wydziale Teologicznym.
  2. Nr 43 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie powołania zaocznych jednolitych studiów magisterskich oraz zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  3. Nr 44 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie powołania trzyletnich dziennych zawodowych studiów licencjackich na kierunku filologia - specjalność filologia romańska - w Katedrze Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego.
  4. Nr 45 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2001 roku.
  5. Nr 46 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie przekształcenia Katedry Metod Komputerowych w Katedrę Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.