Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 grudnia 2000

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 20 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Wydziału Teologicznego oraz kierunku studiów "teologia".
  2. Nr 21 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na kierunek teologia w roku akademickim 2001/2002.
  3. Nr 22 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie powołania składu Komisji Oceniającej w Bibliotece Głównej.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 11 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników UMK i uczestników studiów doktoranckich w Hotelach Asystenckich i Domach Studenckich.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 68 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Zaocznego Studium Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  2. Nr 69 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia biblioteki wydziałowej na Wydziale Humanistycznym.
  3. Nr 70 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zniesienia Zakładu Algebry Uniwersalnej i Informatyki oraz Laboratorium Metodyki Nauczania Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  4. Nr 71 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie w sprawie utworzenia Pracowni: Baz Danych, Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informatycznych, Systemów Sieciowych oraz Laboratorium Obliczeń Równoległych i Rozproszonych na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  5. Nr 72 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Sekcji Kartoteki Haseł Wzorcowych w Bibliotece Głównej UMK.
  6. Nr 73 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
  7. Nr 74 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia studiów Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 10 z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2001.