Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 80 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 81 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tomasza Grzybowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 82 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danuty Dziawgo na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  4. Nr 83 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krzysztofa Leksowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  5. Nr 84 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jana Romualda Olędzkiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  6. Nr 85 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Aleksandry Szydłowskiej-Czerniak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  7. Nr 86 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Marka Nasieniewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  8. Nr 87 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Rafała Haffera na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  9. Nr 88 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Agaty Sudolskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  10. Nr 89 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Danuty Karnowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  11. Nr 90 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Andrzeja Borcza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  12. Nr 91 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Jarosława Rogóża na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  13. Nr 92 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Zygmuntowi Mackiewiczowi
  14. Nr 93 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  15. Nr 94 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok
  16. Nr 95 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  17. Nr 96 z dnia 18 czerwca 2013 r. Regulamin studiów podyplomowych
  18. Nr 97 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  19. Nr 98 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 53 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014
  20. Nr 99 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wkładu własnego
  21. Nr 100 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wkładu własnego
  22. Nr 101 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"
  23. Nr 102 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  24. Nr 103 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej z Litewskim Centrum Badań Społecznych (Litwa)
  25. Nr 104 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Innowacyjnych Technologii (Kazachstan)
  26. Nr 105 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al-Farabi (Kazachstan)
  27. Nr 106 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z The Global Frontier Center for Human-Level Machine Learning (Korea)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 79 z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  2. Nr 80 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  3. Nr 81 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
  4. Nr 82 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym
  5. Nr 83 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  6. Nr 84 z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie Rektora UMK w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  7. Nr 85 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów doktoranckich w zakresie biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
  8. Nr 86 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii w studia doktoranckie z zakresu geografii prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi
  9. Nr 87 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu medycyny na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  10. Nr 88 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  11. Nr 89 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym
  12. Nr 90 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych w studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych i studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki
  13. Nr 91 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej fizyka oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej astronomia prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych
  14. Nr 92 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 6 z dnia 15 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie