Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 31 sierpnia 2012

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 94 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Filologicznym
  2. Nr 95 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filozofia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym
  3. Nr 96 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz oddziału klinicznego w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
  4. Nr 97 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2012/2013
  5. Nr 98 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013
  6. Nr 99 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Klinicznego Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Klinikę Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  7. Nr 100 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "materiały współczesnych technologii"
  8. Nr 101 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "polityka publiczna"
  9. Nr 102 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzyobszarowych "matematyka i ekonomia"
  10. Nr 103 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  11. Nr 104 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego, trzeciego i czwartego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2012/2013
  12. Nr 105 z dnia 2 lipca 2012 r. dotyczące zmiany zrządzenia nr 44 Rektora UMK z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających w zakresie narzędzi informatycznych
  13. Nr 106 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  14. Nr 107 z dnia 5 lipca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 117 Rektora UMK z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  15. Nr 108 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
  16. Nr 109 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności "międzynarodowe stosunki gospodarcze" na kierunku ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  17. Nr 110 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  18. Nr 111 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
  19. Nr 112 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia "Szkoła zdrowia publicznego" w Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia "Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia"
  20. Nr 113 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  21. Nr 114 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  22. Nr 115 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
  23. Nr 116 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013
  24. Nr 117 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego w Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego
  25. Nr 118 z dnia 20 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
  26. Nr 119 z dnia 27 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 67 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
  27. Nr 120 z dnia 27 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 67 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
  28. Nr 121 z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 1 lipca 2012 r. dotyczące zmiany pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 9 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie zgłaszania przez pracowników zdarzeń wypadkowych
  2. Nr 10 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  3. Nr 11 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim