Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 11 sierpnia 2008

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 66 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Nr 67 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie stawek ryczałtowych dla studentów odbywających ćwiczenia terenowe, plenery, obozy naukowe i naukowo-badawcze oraz zbierającym materiały do prac magisterskich.
  3. Nr 68 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dotyczących odbywania praktyk studenckich.
  4. Nr 69 z dnia 7 lipca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  5. Nr 70 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
  6. Nr 71 z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 11 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2008/2009.
  7. Nr 72 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
  8. Nr 73 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania specjalności - logopedia na Wydziale Filologicznym.
  9. Nr 74 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
  10. Nr 75 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia w Zakład Literatury Staropolskiej oraz w Zakład Literatury Oświecenia w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
  11. Nr 76 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Tekstologiczno-Edytorskiej w Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
  12. Nr 77 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2008/2009.
  13. Nr 78 z dnia 22 lipca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych obowiązujących w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  14. Nr 79 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Zakładu Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej na Wydziale Filologicznym.
  15. Nr 80 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Podyplomowych Studiów Zaawansowanych Aplikacji i Serwisów Internetowych.
  16. Nr 81 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych.
  17. Nr 82 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia ośrodka o nazwie "KOINONEMA - Międzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich" przy Wydziale Filologicznym.
  18. Nr 83 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Studium Technicznego w Studium Politechniczne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 11 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
  2. Nr 12 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku audytoryjnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
  3. Nr 13 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku diagnostycznego patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
  4. Nr 14 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
  5. Nr 15 z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.