Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 66 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Hanny Dahm na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 67 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Edwarda Szłyka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 68 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Kalety na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 69 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Sławomira Janiaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 70 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr Bogumiły Rouby na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  6. Nr 71 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Żekanowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 72 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 73 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Iwony Imanskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 74 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Emiliana Wiszki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 75 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Zdrowia.
  11. Nr 76 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.
  12. Nr 77 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2006/2007.
  13. Nr 78 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów.
  14. Nr 79 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Bydgoszczy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkim Szpitalem im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  15. Nr 80 z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca uchwałe Senatu UMK nr 86 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Pedagogicznych.
  16. Nr 81 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie rozbudowy Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
  17. Nr 82 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie sprzedaży (zbycia) nieruchomości położonej przy ul. Szosa Bydgoska 48 w Toruniu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 71 z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie dotychczasowych wewnętrznych regulacji prawnych UMK dotyczących zasad przyznawania pracownikom dodatku pieniężnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
  2. Nr 72 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  3. Nr 73 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008.
  4. Nr 74 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie określenia wzoru umowy wydawniczej z autorem obowiązującej w UMK.
  5. Nr 75 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wydawania i wymiany legitymacji studenckich.
  6. Nr 76 z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  7. Nr 77 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających obowiązujących od roku akademickiego 2007/2008.
  8. Nr 78 z dnia 24 września 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  9. Nr 79 z dnia 24 września 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  10. Nr 80 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008.
  11. Nr 81 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Rolnego w Katedrę Prawa Cywilnego i Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji.
  12. Nr 82 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Cywilnego i Spółdzielczego w Katedrę Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji.
  13. Nr 83 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 9 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z myjni samochodowej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Nr 11 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia w strukturze Administracji Uniwersytetu Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niebieski Kocyk" w ramach Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa".

  Pisma Okólne Kanclerza

  1. Nr 2 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie prognozowanego wskaźnika inflacji na 2008 r. niezbędnego do określenia wartości zamówienia publicznego.