Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 1 września 2005

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 44 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27 Rektora z dnia 25 maja 2005 r. dotyczącego powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006.
  2. Nr 45 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
  3. Nr 46 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego na Wydziale Humanistycznym.
  4. Nr 47 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Systemów Politycznych w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  5. Nr 48 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Hermeneutyki Polityki w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  6. Nr 49 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zniesienia Wyższego Zawodowego Studium Pedagogicznego na Wydziale Humanistycznym.
  7. Nr 50 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Zakład Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
  8. Nr 51 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2005/2006.
  9. Nr 52 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005/2006.
  10. Nr 53 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
  11. Nr 54 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie używania oprogramowania komputerowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  12. Nr 55 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych.
  13. Nr 56 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu "Absolwent UMK".
  14. Nr 57 z dnia 26 lipca 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2005/2006.
  15. Nr 58 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
  16. Nr 59 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Pracowni Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  17. Nr 60 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dotyczącego zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych.
  18. Nr 61 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania specjalizacji - historia sztuki orientu - na Wydziale Sztuk Pięknych.
  2. Nr 6 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 2005-2008.
  3. Nr 7 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie nazewnictwa w języku angielskim Uczelni oraz funkcji władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 3 z dnia 20 lipca 2005 r. o zmianie zarządzenia nr 1 DAU ustalającego w 2005 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.