Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 listopada 2003

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 49 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia woli połączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  2. Nr 50 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Ryszarda Łukaszewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  3. Nr 51 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Bronisława Siemienieckiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  4. Nr 52 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Sojaka na stanowisko profesora zwyczajnego.
  5. Nr 53 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka J. Stankiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  6. Nr 54 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Hanny Zaremskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.
  7. Nr 55 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  8. Nr 56 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 57 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Włodzimierza Zientary na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 58 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Karola Janowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  11. Nr 59 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Trieście (Włochy).
  12. Nr 60 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. graf. Piotra Gojowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  13. Nr 61 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "europeistyka" na Wydziale Prawa i Administracji.
  14. Nr 62 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego – dra Mirosława Supruniuka na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
  15. Nr 63 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2003 r.
  16. Nr 64 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla UMK na 2003 r.
  17. Nr 65 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Georg-August-Universität Göttingen w Niemczech.
  18. Nr 66 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów na rok akademicki 2004/2005.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 57 z dnia 10 października 2003 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 58 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK.
  3. Nr 59 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenia dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
  4. Nr 60 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie przekształcenia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  5. Nr 61 z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2003/2004.
  6. Nr 62 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 9 z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "Instrukcja Inwentaryzacyjna - wykaz pól spisowych".