Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 57 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Janusza Kryszaka na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 58 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mieczysława Trypucia na stanowisko profesora zwyczajnego
  3. Nr 59 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Kukułki-Wojtasik na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 60 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Adama Jerzego Makowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  5. Nr 61 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Popławskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  6. Nr 62 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Wiśniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  7. Nr 63 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie o nadanie J. Em. Kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkis’ovi, Arcybiskupowi Metropolicie Wilna tytułu doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  8. Nr 64 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
  9. Nr 65 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
  10. Nr 66 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
  11. Nr 67 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Bibliotece Głównej na kadencję 2002-2005
  12. Nr 68 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2002-2005
  13. Nr 69 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2002-2005
  14. Nr 70 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2002-2005

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 49 z dnia 25 października 2002 r. w sprawie powołania zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym
  2. Nr 50 z dnia 25 października 2002 r. w sprawie zasad korzystania z Pracowni Dostępu do Internetu UCI
  3. Nr 51 z dnia 25 października 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
  4. Nr 52 z dnia 28 października 2002 r. w sprawie powołania studiów eksternistycznych na kierunku informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
  5. Nr 53 z dnia 30 października 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Internetowych Stron UMK
  6. Nr 54 z dnia 31 października 2002 r. w sprawie ustalenia limitów kwotowych za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
  7. Nr 55 z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 12 z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu
  2. Nr 13 z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B. Pr. Nr 2, poz. 18).