Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 16 listopada 2001

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 12 listopada 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1999-2002.
  2. Nr 2 z dnia 16 listopada 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1999-2002.
  3. Nr 3 z dnia 16 listopada 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru władz dziekańskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1999-2002.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 53 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Sławomira Kalembki na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 54 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jolanty Żelaznej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  3. Nr 55 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania na stałe prof. art. plast. Witolda Chmielewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
  4. Nr 56 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krzysztofa Cyrka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  5. Nr 57 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wandy Gugnackiej-Fiedor na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  6. Nr 58 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krzysztofa Mikulskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  7. Nr 59 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Magdaleny Osińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  8. Nr 60 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Raczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na czas nieokreślony.
  9. Nr 61 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grażyny Staszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  10. Nr 62 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zniesienia Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją.
  11. Nr 63 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 37 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  2. Nr 38 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia Tymczasowego Regulaminu Wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  3. Nr 39 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie skrócenia trwania nauki na Podyplomowych Studiach Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  4. Nr 40 z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Komputerowych Systemów Sterowania i Układów Napędowych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  5. Nr 41 z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie w sprawie przekształcenia Zakładu Glottodydaktyki w Pracownię Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym.

  Komunikaty Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 23 października 2001 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2000 r.

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 12 listopada 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1999-2002.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 10 z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2001 roku.
  2. Nr 11 z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 marca 1999 r. – Instrukcja Inwentaryzacyjna "wykaz pól spisowych".

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 4 z dnia 27 października 2001 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.