Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 grudnia 2000

  Stanowiska Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2001 roku.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 12 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 2000 r.
  2. Nr 13 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów: biotechnologia i fizyka techniczna w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od roku akademickiego 2001/2002.
  3. Nr 14 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Studium Matematyczno-Przyrodniczego.
  4. Nr 15 z dnia 28 listopada 2000 r. Regulamin Międzywydziałowego Studium Matematyczno-Przyrodniczego.
  5. Nr 16 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2001/2002.
  6. Nr 17 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK.
  7. Nr 18 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
  8. Nr 19 z dnia 28 listopada 2000 r. Misja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 54 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie powołania dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku chemia na Wydziale Chemii.
  2. Nr 55 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  3. Nr 56 z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Przedsiębiorczości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  4. Nr 57 z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie powołania dziennych i zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym.
  5. Nr 58 z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie powołania uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym.
  6. Nr 59 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji Dzieci Zdolnych na Obszarach Rustykalnych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
  7. Nr 60 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji do Przedsiębiorczości w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
  8. Nr 61 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie powołania dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji.
  9. Nr 62 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zniesienia Pracowni Społecznych Dziejów Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  10. Nr 63 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu II Historii Średniowiecza w Zakład Historii Kościoła w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale nauk Historycznych.
  11. Nr 64 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu I Historii Średniowiecza w Zakład Historii Średniowiecza w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  12. Nr 65 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zapewnienia wybitnym pracownikom nauki odpowiednich warunków pracy w czasie wojny (niejawne, niepublikowane – Dział Spraw Obronnych).
  13. Nr 66 z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium "Technologia informacyjna w nauczaniu niestacjonarnym" w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
  14. Nr 67 z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46 Rektora UMK z dnia 20 października 2000 r. w sprawie pobierania opłat za wydawanie dokumentów w trakcie studiów i po ich zakończeniu.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 8 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku chemia na Wydziale Chemii.
  2. Nr 9 z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Historycznych na kierunku historia specjalizacji – zarządzanie dokumentacją współczesną.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 28 listopada 2000 r. o sprostowaniu błędu.