Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 66 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014
  2. Nr 67 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2013 roku
  3. Nr 68 z dnia 27 maja 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"
  4. Nr 69 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rodzaju i wysokości stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK
  5. Nr 70 z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania
  6. Nr 71 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności prowadzonej na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  7. Nr 72 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności prowadzonej na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia na Wydziale Nauk Historycznych
  8. Nr 73 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  9. Nr 74 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim
  10. Nr 75 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  11. Nr 76 z dnia 29 maja 2013 r. Regulamin staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
  12. Nr 77 z dnia 29 maja 2013 r. Regulamin konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
  13. Nr 78 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2013/2014

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie tworzenia wydziałowych jednostek organizacyjnych w UMK
  2. Nr 3 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 5 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim