Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 25 czerwca 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 22 z dnia 20 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na kadencję 2012-2016
  2. Nr 23 z dnia 22 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów na Wydziale Nauk o Ziemi na kadencję 2012-2016
  3. Nr 24 z dnia 22 czerwca 2012 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 62 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wiesława Kozaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 63 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Adama Bucińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 64 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danuty Rość na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  4. Nr 65 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mirosławy Buchholtz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  5. Nr 66 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Janusza Kowalewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  6. Nr 67 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  7. Nr 68 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr hab. Tadeusza Godlewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres dwóch lat
  8. Nr 69 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Zdzisława Mackiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  9. Nr 70 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Mirosławy Rocheckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  10. Nr 71 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
  11. Nr 72 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  12. Nr 73 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  13. Nr 74 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia" w studia międzyobszarowe "matematyka i ekonomia"
  14. Nr 75 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii" w kierunek studiów "materiały współczesnych technologii"
  15. Nr 76 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "chemia kosmetyczna" na Wydziale Chemii
  16. Nr 77 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "studia wschodnie" na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  17. Nr 78 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów "polityka publiczna"
  18. Nr 79 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "elektroradiologia" na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  19. Nr 80 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "audiofonologia" na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  20. Nr 81 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  21. Nr 82 z dnia 19 czerwca 2012 r. Regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
  22. Nr 83 z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 78 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2007r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów
  23. Nr 84 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 60 Senatu UMK z dnia 26 czerwca 2007 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  24. Nr 85 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  25. Nr 86 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2011 roku

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 84 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji
  2. Nr 85 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry Pedagogiki w Katedrę Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  3. Nr 86 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
  4. Nr 87 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Stanowiska ds. Przysposobienia Obronnego Studentów w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum UMK
  5. Nr 88 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  6. Nr 89 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami i marketingu w Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów
  7. Nr 90 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  8. Nr 91 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka na Wydziale Humanistycznym
  9. Nr 92 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym
  10. Nr 93 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kodowania rodzajów studiów oraz struktury organizacyjnej na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi