Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 października 2010

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 3 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do Senatu UMK w kadencji 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 69 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Ralpha Schattkowsky'ego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 70 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Tadeuszowi Kuflowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 71 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Ewie Siemińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 72 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Kościołek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  5. Nr 73 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Grochmalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 74 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
  7. Nr 75 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2009/2010
  8. Nr 76 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  9. Nr 77 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  10. Nr 78 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  11. Nr 79 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  12. Nr 80 z dnia 21 września 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  13. Nr 81 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 46 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "administracja i zarządzanie".
  14. Nr 82 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
  15. Nr 83 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej utworzenia konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
  16. Nr 84 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie używania sztandaru i godła Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  17. Nr 85 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyznawania Medalu im. Juliusza Pawła Schaudera
  18. Nr 86 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu
  19. Nr 87 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Fredry 6/8 w Toruniu

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 95 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 31 Rektora UMK z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2010/2011 (z późn. zm.)
  2. Nr 96 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2010/2011
  3. Nr 97 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011
  4. Nr 98 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla udzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  5. Nr 99 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2010/2011
  6. Nr 100 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  7. Nr 101 z dnia 8 września 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
  8. Nr 102 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przekazywania do biblioteki oraz dokumentowania publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  9. Nr 103 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu
  10. Nr 104 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku malarstwo prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
  11. Nr 105 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry Marketingu, Handlu i Logistyki w Katedrę Marketingu i Handlu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  12. Nr 106 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  13. Nr 107 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
  14. Nr 108 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego i bankowości
  15. Nr 109 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  16. Nr 110 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie statystycznego wspomagania procesów decyzyjnych w administracji publicznej
  17. Nr 111 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
  18. Nr 112 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
  19. Nr 113 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" w roku akademickim 2010/2011
  20. Nr 114 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie prowadzenia specjalności na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych
  21. Nr 115 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku malarstwo prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
  22. Nr 116 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku grafika prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
  23. Nr 117 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Teorii Poznania i Metodologii Nauk w Zakład Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
  24. Nr 118 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Filozofii Przyrody w Zakład Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
  25. Nr 119 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym
  26. Nr 120 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  27. Nr 121 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych
  28. Nr 122 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  2. Nr 3 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 13 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad działalności usługowej pracowni kserograficznej Działu Aparatury Naukowej CM w Bydgoszczy".