Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 30 czerwca 2008

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 18 z dnia 19 czerwca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
  2. Nr 19 z dnia 19 czerwca 2008 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 67 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Janusza Tondela na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 68 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Zbigniewa Bartuziego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 69 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. mal. Witolda Chmielewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 70 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Adama Dobaczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 71 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Frączka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 72 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Elżbiety Alabrudzińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 73 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesławy Kwiatkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 74 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ewy Bagińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 75 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zbigniewa Naworskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 76 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Zdzisława Pawłowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  11. Nr 77 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
  12. Nr 78 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Centrum Optyki Kwantowej UMK w Toruniu.
  13. Nr 79 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu.
  14. Nr 80 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania kształcenia Osób Niepełnosprawnych.
  15. Nr 81 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy sali widowiskowej Klubu Studenckiego "Od Nowa".
  16. Nr 82 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Toruńskiego Centrum Konserwacji Zabytków.
  17. Nr 83 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
  18. Nr 84 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej.
  19. Nr 85 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie modernizacji małej architektury na Osiedlu Bielany - etap II.
  20. Nr 86 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie pozyskania dodatkowej bazy klinicznej dla wydziałów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  21. Nr 87 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  22. Nr 88 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  23. Nr 89 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
  24. Nr 90 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "informatyka stosowana" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 58 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii".
  2. Nr 59 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzoru umowy wydawniczej z autorem obowiązującej w UMK.
  3. Nr 60 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych.
  4. Nr 61 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".
  5. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia listy rezerwowej kandydatów na studia medyczne.
  6. Nr 63 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia księgozbioru wydzielonego Biblioteki Medycznej przy Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.
  7. Nr 64 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu.
  8. Nr 65 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 24 czerwca 2008 r. określające zasady finansowania badań naukowych w UMK.
  2. Nr 2 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 10 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.